Màster Universitari en Seguretat Internacional

Combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i criteri en l'esfera política

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

  • Interuniversitari
  • Crèdits: 60 ECTS
  • Preu: Consulteu aquesta informació amb la universitat coordinadora.
El Màster Universitari en Seguretat Internacional, que s'imparteix a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), és un programa interdisciplinari destinat a formar futurs professionals en l'àrea dels estudis de seguretat, en el camp dels estudis sobre la pau i la guerra. Té com a objectiu proporcionar als seus estudiants un conjunt de destreses analítiques, formació en mètodes de recerca i una profunda comprensió dels conflictes internacionals al segle XXI.

Es tracta d'un màster avançat impartit en anglès, de 60 crèdits ECTS i un any de durada, dirigit a graduats en ciències polítiques, relacions internacionals o econòmiques. Combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i criteri en l'esfera política. S'emmarca en un context de creixent interès pels conflictes armats i les seves conseqüències en polítiques de veïnatge. L'objectiu d'aquest màster és formar analistes en seguretat internacional que disposin de les capacitats i coneixements adients per a estudiar i interpretar els reptes actuals de la seguretat en el pla internacional, tant des d'una perspectiva global com local.

El model docent de l'IBEI s'estructura al voltant de conferències, seminaris i tutories en grups petits. Els mòduls tenen límits respecte al nombre d'estudiants i s'espera una participació activa en forma de presentacions, treball en grup i redacció de treballs. A més, s'assigna a cada estudiant un tutor personal que farà el seguiment del seu progrés al llarg del curs. L'IBEI també desenvolupa habilitats transversals que els estudiants podran aplicar a les seves futures carreres professionals

Les titulacions que ofereix l'IBEI són oficials i adaptades a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, i expedides conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.

L'IBEI és membre associat de l'Associació d'Escoles Professionals d'Afers Internacionals (APSIA). L'Institut és un centre d'excel·lència acadèmica especialitzat en el camp dels estudis internacionals. Combina una recerca excepcional amb l'ensenyament d'alta qualitat i els serveis orientats als estudiants.


Per a més informació consulteu: www.ibei.org

S'accepten sol·licituds per entrar directament en el segon any del programa, que es realitzarà durant el curs 2023-2024.

Inscripcions: terminis 1 juliol 2023.

Contacte: admissions@ibei.org / T. 93 542 3021/3004

Universitat coordinadora:

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitats participants

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Informació addicional

https://www.ibei.org/ca/master-international-security

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Seguretat Internacional

Més informació