Màster Universitari en Double Master's Degree in English and American Studies

Acord de doble màster en Estudis Anglesos i Nord-americans entre la UAB i la Universitat Ca’ Foscari de Venècia

  • Interuniversitari
  • Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
    66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

L’European Joint Master's Programme in English and American Studies, el màster conjunt europeu en Estudis Anglesos i Nord-americans, s’ha desenvolupat de manera consorciada entre diverses universitats europees, entre les quals hi figura el Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB, que és membre del programa des de fa poc.

A partir del curs 2021-2022 els estudiants tindran la possibilitat de cursar un doble títol de màster, la qual cosa implica que en dos anys podran complir els requisits de màster en les dues institucions: 60 crèdits a la UAB i 120 crèdits a Ca’ Foscari. El procediment és aquest: a) els crèdits es reconeixen mútuament en les dues institucions, b) la matrícula del primer any es fa a la UAB, c) la matrícula del segon any es fa a Ca’ Foscari, i d) cal seguir els requisits de les dues institucions pel que fa al treball de final de màster.

Aquest doble títol és una oportunitat única per als estudiants d’Estudis Anglesos i Nord-americans per internacionalitzar la seva experiència docent en dues de les universitats més prestigioses d’Europa. El màster conjunt fa més de deu anys que forma estudiants de manera satisfactòria.

Tots els estudiants, amb independència de l’itinerari que volen seguir —literatura i cultura, lingüística o general sense itinerari— s’hi poden inscriure, i per a fer-ho han de seguir tots els procediments. Per tant, si hi teniu interès heu de fer la inscripció al consorci del màster: https://www.jointdegree.eu/de/4/

Els estudiants interessats a cursar aquest títol han de sol·licitar admissió tant al Joint Master’s Programme in English and American Studies com al Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats de la UAB. El període d’admissió del Joint Master’s és del 19 de gener al 7 d'abril de 2022.

Podeu obtenir més informació sobre aquest estudi a la UAB: https://www.uab.cat/web/estudiar/official-master-s-degrees/general-information-1096480962610.html?param1=1308551783424
 

Qualitat