Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Formació amb una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats en una comunitat acadèmica internacional

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

El Màster en Anàlisi Econòmica ha obtingut la distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya. La comissió d’avaluació de l’Agència de Qualitat (AQU) ha recomanat  l’“Acreditació amb Qualitat”.

Es un màster en recerca que prepara els estudiants per a carreres acadèmiques i per a ocupacions  en el sector privat i en entitats governamentals i no governamental. El Programa és totalment internacional: els estudiants provenen dels cinc continents, el professorat i l’entorn està immers en una comunitat acadèmica internacional de parla anglesa, i els graduats participen en el mercat de treball global.

Amb una estructura de dos anys amb 120 crèdits ECTS, satisfà les directrius de la Declaració de Bolonya. En el programa, els estudiants adquireixen una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats. El programa inclou un ampli ventall de camps d'especialització, permetent així que els estudiants siguin competitius en el mercat laboral i adquireixin també els coneixements necessaris per a continuar els seus estudis en un doctorat.

Sortides professionals

L’ocupació dels graduats d’aquest màster té dues vessants: la continuació dels estudis en un doctorat i l’accés al mercat laboral. Molts estudiants del programa continuen els seus estudis en un doctorat, ja sigui sol·licitant accés al doctorat del mateix departament o en doctorats estrangers. Per una altra banda, el màster dóna la formació necessària per a l’ocupació de qualitat en empreses financeres, consultores, empreses de big data, entitats reguladores i centres d’investigació. La taxa d’ocupació dels seus graduats és del 100%. La taxa d’adequació de l’ocupació al nivell d’estudis és també del 100%. Darrera dels valors d’aquests indicadors, hi ha entitats i ofertes laborals de marcat prestigi.

Empreses d'ocupacions dels nostres graduats: Competition and Markets Authority (UK), Deloitte (Spain), Inter-American Development Bank (Washington DC), Office of Health Economics (UK), KPMG (Spain), estudiant de doctorat IDEA, estudiant de doctorat al MIT, estudiant de doctorat a la University of Minnesotta

Testimonis

Beques específiques d'aquest màster

El programa de màster gestiona un nombre limitat d’ajuts a l’estudi que es donen de manera competitiva.

Informació addicional

https://www.uabidea.eu/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Anàlisi Econòmica / Economic Analysis Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació