Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Formació amb una base sòlida en Economia que posa l'accent en el pensament analític rigorós i en mètodes quantitatius i computacionals avançats en una comunitat acadèmica internacional

Pla d'estudis Màster Oficial - Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Treballs de fi de màster

El TFM és un treball de recerca original sobre un tema econòmic rellevant que l'estudiant defensarà  en una sessió publica al final del segon any de màster.

L'objectiu primordial del  treball de recerca és calibrar la maduresa adquirida per l'estudiant en el domini de les diferents competències.

Guia del TFM