Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Presentació

El curs 2013-2014 s'enceta un nou pla d'estudis d'aquest màster que ofereix tot un seguit d'avantatges sobre el pla d'estudis precedent. Entre els punts forts a destacar d'aquesta nova versió del màster cal assenyalar:

 • Nous mòduls dissenyats tenint en compte la primera i nova tongada d'estudiants dels graus de la UAB,
 • supressió d'itineraris i d'especialitats,
 • eliminació de solapaments amb els mòduls d'altres màsters,
 • docència en anglès,
 • docència teòrica concentrada en el primer semestre, el que implica que el segon semestre queda totalment lliure per al treball de recerca. Això significa que es poden programar estades fora de la UAB

Sortides professionals

Les sortides professionals associades al màster de Genètica són:

 • Serveis de genètica hospitalària.
 • Genètica clínica.
 • Medicina evolutiva (una nova especialitat ara en marxa).
 • Empreses de diagnòstic genètic prenatal i postnatal (també preimplantacional).
 • Empreses de serveis genètics (seqüenciació, microarrays, anàlisi genòmica, bioinformàtica).
 • Empreses d'equipaments científics.
 • Consell genètic.
 • Policia científica.
 • Control de qualitat a la indústria de l'alimentació (detecció de transgènics, etc.).
 • Millora genètica animal o vegetal.
 • Indústria farmacèutica i derivats (avaluació de genotoxicitat, etc.).
 • Indústria biotecnològica (producció de transgènics, proteïnes recombinants, vectors de teràpia gènica a la carta, etc.).
 • Institucions i empreses d'assessoria ambiental, diversitat ecològica, conservació (zoològics, parcs naturals, etc.).
 • Conservació i reproducció d'espècies: flora i fauna.
 • Divulgació i traducció científica especialitzada (diaris, editorials, etc.).
 • Investigador en centres de recerca oficials i privats.
 • Ensenyament (universitari i secundari).

Horaris

Les classes presencials s'imparteixen en horari de mati i de tarda. El curs acadèmic comença el 7 d'octubre i acaba el 24 de gener.

Màster Oficial UAB

25 places
Presencial
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 11/01/2019
Veure el calendari
Preinscripció tancada
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2018-2019.
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2018-2019.
Centre: Facultat de Biociències
https://www.uab.cat/biociencies/
Idioma:Anglès (100%)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició