Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Estat de la preinscripció: Tancada
 • Places: 25 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2024-2025.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2024-2025.

 • Idioma: Anglès (100%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat de Biociències

El pla d'estudis d'aquest màster ofereix tot un seguit d'avantatges als estudiants. Entre els punts forts a destacar cal assenyalar:

 • Nous mòduls dissenyats tenint en compte la primera i nova tongada d'estudiants dels graus de la UAB
 • Supressió d'itineraris i d'especialitats
 • Eliminació de solapaments amb els mòduls d'altres màsters
 • Docència en anglès
 • Docència teòrica concentrada en el primer semestre, el que implica que el segon semestre queda totalment lliure per al treball de recerca. Això significa que es poden programar estades fora de la UAB
   

Sortides professionals

Les sortides professionals associades al màster de Genètica són:

 • Serveis de genètica hospitalària.
 • Genètica clínica.
 • Medicina evolutiva (una nova especialitat ara en marxa).
 • Empreses de diagnòstic genètic prenatal i postnatal (també preimplantacional).
 • Empreses de serveis genètics (seqüenciació, microarrays, anàlisi genòmica, bioinformàtica).
 • Empreses d'equipaments científics.
 • Consell genètic.
 • Policia científica.
 • Control de qualitat a la indústria de l'alimentació (detecció de transgènics, etc.).
 • Millora genètica animal o vegetal.
 • Indústria farmacèutica i derivats (avaluació de genotoxicitat, etc.).
 • Indústria biotecnològica (producció de transgènics, proteïnes recombinants, vectors de teràpia gènica a la carta, etc.).
 • Institucions i empreses d'assessoria ambiental, diversitat ecològica, conservació (zoològics, parcs naturals, etc.).
 • Conservació i reproducció d'espècies: flora i fauna.
 • Divulgació i traducció científica especialitzada (diaris, editorials, etc.).
 • Investigador en centres de recerca oficials i privats.
 • Ensenyament (universitari i secundari).

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació