Màster universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Pla d'estudis Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster de Genètica Avançada s'estructura en dos semestres, en el primer es cursaran només continguts teòrics, deixant el segon semestre per dur a terme el treball experimental (Pràctiques Externes) i el Treball de Fi de Màster. La idea d'aquesta estructura és optimitzar al màxim l'activitat dels estudiants evitant que hagin de complementar la seva estada al centre on realitzen el seu treball pràctic (que de vegades pot estar situat lluny del campus de la Universitat) amb l'assistència als mòduls teòrics que es dicten en les dependències de la Facultat de Biociències al campus de Bellaterra.

Mentre el contingut del segon semestre és obligatori per a tots els estudiants, en el primer semestre hi ha un cert grau d'optativitat perquè l'estudiant pugui ajustar els mòduls seleccionats en funció del seu interès formatiu en el camp de la Genètica.

Per donar coherència a una formació transversal dels estudiants s'ha programat un mòdul obligatori que presentarà els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica, així, es poden programar seminaris sobre genòmica vegetal, genètica del desenvolupament o altres camps que no estan contemplats a la resta de mòduls docents programats. Els altres dos mòduls obligatoris són el de Genòmica i el de Metodologies i Tècniques en Genètica Molecular. La capacitat integradora aconseguida en el desenvolupament del Treball de Fi de Màster, juntament amb la formació teòrica adquirida en els diferents mòduls cursats i les metodologies desenvolupades en les pràctiques definiran el perfil formatiu adquirit per l'estudiant. L'experiència acumulada en la gestió del màster actual ens ha dotat d'un ampli ventall de centres on l'alumne pot escollir el tema més adient en funció de la seva projecció futura. Cal destacar que a l'àmbit metropolità de Barcelona hi ha una àmplia activitat científica/professional lligada amb la genètica de manera que l'alumne pot escollir des de desenvolupar la seva formació pràctica en una empresa fins a un departament universitari, passant pels múltiples instituts de recerca lligats amb l'agricultura, la veterinària i la salut pública.

Horaris

Les classes presencials s'imparteixen en horari de mati i de tarda. El curs acadèmic comença el 28 de setembre i acaba el 26 de gener.

Aules Màsters

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 12
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Avenços Recents en Genètica 6 OB
Genòmica 6 OB
Metodologies i Tècniques en Genètica Molecular 6 OB
Pràctiques Externes 15 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Genètica Evolutiva Aplicada 6 OT*
Genòmica Mèdica i Bioinformàtica 6 OT*
Predisposició Genètica al Càncer 6 OT*
Risc Genètic 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius