Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissiķ

Els aspirants al màster hauran de:

  • Estar en possessió del títol de grau o de llicenciat, en qualsevol de les disciplines de les Biociències, Medicina, Farmàcia i Veterinària, o titulacions relacionades.
  • Tenir coneixements d'anglès de nivell avançat B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

La comissió farà una entrevista als alumnes que no presentin títol del nivell B1 per comprovar que puguin seguir les classes del màster sense dificultat.

Criteris de selecciķ

Un cop determinada l'admissiķ, l'adjudicaciķ de places es realitzarā en base als següents criteris:

1. Expedient acadčmic del candidat (70%).
2. El currículum vitae del candidat (20%).
3. Entrevista personal (10%).

La comissiķ farā una entrevista als alumnes que no presentin títol del nivell B1 per comprovar que puguin seguir les classes del māster sense dificultat.

Complements de formaciķ

Aquells alumnes procedents de graus que, depenent dels seus estudis previs, no demostrin haver cursat un mínim de 18 ECTS en assignatures de l'āmbit de la Genčtica poden necessitar cursar i superar alguns complements de formaciķ.

La Comissiķ del Māster analitzarā els estudis previs i establirā la necessitat o no de cursar complements formatius.

Els complements de formaciķ del māster consten d'un māxim de 18 crčdits ECTS repartits entre les següents assignatures pertanyents al grau de Genčtica que s'imparteixen durant el primer semestre a la Facultat de Biocičncies de la UAB:

  • Citogenčtica: 6 crčdits ECTS.
  • Genčtica Mčdica: 6 crčdits ECTS.
  • Biologia Molecular d'Eucariotes: 6 crčdits ECTS.

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ