Màster universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Pla d'estudis Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42925 - Genòmica

 42931 - Pràctiques Externes

 42932 - Treball de Final de Màster

 44344 - Genòmica Mèdica i Bioinformàtica

 42929 - Predisposició Genètica al Càncer

 42930 - Risc Genètic