Màster oficial en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Pla d'estudis Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 17 al 21 de maig: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42924 - Avenços Recents en Genètica

 42925 - Genòmica

 42926 - Metodologies i Tècniques en Genètica Molecular

 42931 - Pràctiques Externes

 42932 - Treball de Final de Màster

 44344 - Genòmica Mèdica i Bioinformàtica

 42929 - Predisposició Genètica al Càncer

 42930 - Risc Genètic