Preus dels estudis

Informació específica graus

El preu dels crèdits (serveis acadèmics) està determinat pel coeficient d'estructura docent i segons la titulació, de manera que s'estableixen tres coeficients d'estructura docent amb preus diferents.

Estudis universitaris oficials de grau (segons el coeficient d'estructura docent dels estudis):

Coeficient d'estructura docent dels estudis A B C
17,69 € 25,04 € 27,67 €

Informació general

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula

  • Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.
  • Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
  • Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
  • Assegurança complementària: 4,48 euros.
  • Assegurança de mobilitat: 8,06 euros.
  • Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 euros.
  • Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 15 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

Si vols fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB, et pots apuntar al Servei d'Activitat Física des del moment de la matrícula acadèmica fins al 30/9/2022, pagant 120€ (al voltant dels 10€ mensuals).

Per poder accedir a les instal·lacions i serveis esportius et caldrà finalitzar el tràmit d'abonament sol·licitant cita prèvia a través del web saf.uab.cat. El dia convingut aporta, al taulell d'atenció al públic del SAF, l'original del comprovant de la matrícula acadèmica.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives