Matrícula

Preguntes freqüents sobre el règim de permanència


A continuació tens un llistat de les preguntes més freqüents sobre el règim de permanència.

El Règim de Permanència és la normativa que regula aspectes com el nombre de crèdits que cal superar cada curs acadèmic, els anys disponibles per a finalitzar els estudis, el nombre mínim i màxim de crèdits que em puc matricular cada curs segons el règim de permanència, el nombre de matrícules que tens per a superar una assignatura, etc. És una normativa molt important i s’ha de conèixer.

Més informació.

Únicament podries reiniciar-los provenint d'altres titulacions, com a titulat o per la via d'accés per canvi d'estudis.

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica la normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.

S'ha de presentar una sol·licitud al deganat o direcció del centre. En cas denegatori, pots presentar un recurs davant del rector o rectora, que resol a proposta del Consell Social. Si en aquest cas la resolució és desfavorable s’esgota la via administrativa i pots presentar un recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.