Matrícula

Preus dels estudis

Informació específica graus

El preu dels crèdits (serveis acadèmics) està determinat pel coeficient d'estructura docent i segons la titulació, de manera que s'estableixen dos coeficients d'estructura docent amb preus diferents.

Estudis universitaris oficials de grau (segons el coeficient d'estructura docent dels estudis):

Coeficient d'estructura docent dels estudis

A: 17,69 €

B: 18,46 €

Informació general

Altres conceptes que pot incloure la teva matrícula

  • Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 euros.
  • Serveis específics i de suport a l'aprenentatge: 70 euros.
  • Assegurança escolar: 1,12 euros (si ets menor de 28 anys).
  • Assegurança complementària: 4,86 euros.
  • Assegurança de mobilitat: 9,68 euros.
  • Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol homologat: 218,15 euros.
  • Altres serveis de la UAB (Servei d'Activitat Física, Fundació Autònoma Solidària, etc.).

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

Com a estudiant de la UAB, pots aportar voluntàriament 18 euros, quan formalitzis la matrícula, a la Fundació Autònoma Solidària per a accions de solidaritat i de cooperació al desenvolupament. Per a més informació consulta el web www.uab.cat/fas.

Servei d'Activitat Física (SAF)

Si vols fer esport a les instal·lacions esportives de la UAB, et pots apuntar al Servei d'Activitat Física des del moment de la matrícula acadèmica fins al 30/9/2025, pagant 156€ (al voltant dels 13 €/mes si t’inscrius abans de l’1 d’octubre).

Per poder accedir a les instal·lacions i serveis esportius et caldrà finalitzar el tràmit d'abonament sol·licitant cita prèvia a través del web uab.cat/saf. El dia convingut aporta, al taulell d'atenció al públic del SAF, l'original del comprovant de la matrícula acadèmica.

El fet de pagar aquest import via Matrícula Acadèmica implica que acceptes totes les Normatives del SAF. Tingues en compte que no es realitzarà cap devolució de l’import pagat excepte si és per causes imputables al SAF o en compliment del dret de desistiment legal. Consulta al web uab.cat/saf les condicions de la contractació i de desistiment.

Informació sobre els preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Els preus dels estudis propis els fixa el Consell Social, en el cas dels centres propis, i, en el cas dels centres adscrits o vinculats a la UAB, els fixa el mateix centre, després de consultar el Consell Social.

Els centres adscrits i vinculats a la UAB apliquen els preus dels estudis oficials i els preus propis que hagin aprovat, però diferencien els preus públics dels propis en els documents de matriculació. S'ha d'abonar el preu del servei de suport de gestió acadèmica a titulacions oficials, que són 160 euros.

Normatives

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.