Preguntes freqüents beques

 1. Com puc matricular-me com a becari condicional?
 2. Què vol dir ser becari condicional?
 3. On i quan puc sol·licitar la beca?
 4. Si m’han reclamat  documentació on l’he de presentar: a l’AGAUR, o a la Facultat?
 5. Si ja tinc una carrera i em van concedir una beca, puc demanar-la per cursar un altre  estudi del mateix nivell?
 6. Tinc dret a beca si només em matriculo del TFG?
 7. De quants crèdits m’he de matricular com a mínim per sol·licitar la beca? Serveixen les convalidacions o el crèdits reconeguts?
 8. Serveixen les convalidacions o el crèdits reconeguts?
 9. No he rebut notícies sobre l’estat de la meva beca. Com puc saber com està?
 10. M’han concedit la beca i he pagat la matrícula, em tornaran els diners?
 11. M’ha estat denegada. Què puc fer?
 12. D'on trec l’imprès per fer  una al·legació i on l’entrego?
 13. Si no puc acreditar els ingressos amb la declaració de la renda, què he de fer?
 14. Quina documentació he de presentar en cas de ser família nombrosa?
 15. I si jo, o quelcom familiar de primer grau te una discapacitat?
 16. Els meus avis viuen a casa ¿Què he de presentar?
 17. Estic emancipat, què he de presentar jo?
 18. Tinc dret a sol·licitar la beca si he estudiat en una universitat privada?
 19. Si marxo a una altra universitat per reassignació de plaça i he sol·licitat la beca. Què he de fer?
 20. Si no continuo estudiant i he demanat beca ¿Què he de fer?
 21. Hi ha beques per a estrangers?
 22. Què és la Beca Equitat?
 23. Quins requisits acadèmics s’han de complir per sol·licitar la Beca Equitat?
 24. La Beca Equitat és compatible amb la beca general?
 25. Si em concedeixen un tram de la Beca Equitat i ja he pagat, què passa?
   

1. Com puc matricular-me com a becari condicional?

Si el curs anterior et van concedir la beca, en uns estudis a la UAB en el moment de fer la  matrícula el sistema et reconeixerà com a possible becari.

Si el curs anterior et van concedir la beca i no eres estudiant de la UAB, hauràs de presentar la credencial de becari a la Gestió Acadèmica del centre abans de fer la matrícula. En el moment de la matrícula el sistema et reconeixerà com a possible becari.

Si l’any anterior no vas matricular-te com a becari condicional i voldries fer-ho aquest any, s’ha de demanar  una acreditació a l’AGAUR conforme acompleixes els requisits econòmics abans de fer la matrícula. Aquesta triga uns 10 dies aproximadament. Després l’has de portar a la Gestió Acadèmica perquè puguem fer els tràmits  i en el moment de fer la matrícula el sistema et reconegui con a becari condicional.

En tots els casos hauràs de complir també els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques per aquell curs acadèmic. El sistema detectarà si els acompleixes o no. En cas negatiu el sistema no et permetrà la matrícula en condició de becari, en cas positiu si que t’ho permetrà.

Més informació

2. Què vol dir ser becari condicional?

Vol dir que, en formalitzar la matrícula, estaràs exempt de pagar l’import dels crèdits de primera matrícula fins la resolució de la beca. En cas que la resolució sigui denegatòria la universitat procedirà a reclamar a l’alumne l’import de la matrícula.

3. On i quan puc sol·licitar la beca?

La beca s’ha de demanar cada any, i el termini per presentar-la i els requisits els determina la convocatòria. S’ha de presentar per via telemàtica a través del portal web de l’AGAUR.

Més informació

4. Si m’han reclamat  documentació on l’he de presentar: a l’AGAUR, o a la Facultat?

Preferentment es recomana que la presentis directament a l’AGAUR. També és possible trametre la documentació per correu postal (preferentment certificat), a l’AGAUR.
Us facilitem les dades de contacte de l’AGAUR.

5. Si ja tinc una titulació universitària i durant els estudis em van concedir una beca, puc demanar-la per cursar un altre estudi del mateix nivell?

El Ministeri només dóna beca una vegada per uns estudis oficials del mateix nivell.

6. Tinc dret a beca si només em matriculo del TFG?

, sempre que els crèdits corresponents al TFG siguin els darrers per finalitzar la carrera.

7. De quants crèdits m’he de matricular com a mínim per sol·licitar la beca?

Dels que determini la convocatòria.

8. Serveixen les convalidacions o el crèdits reconeguts?

No, a efectes de sol·licitud de beca no computen.

9. No he rebut notícies sobre l’estat de la meva beca. Com puc saber com està?

Podeu consultar l’estat de resolució de la vostra beca en tot moment a través del portal web de l’AGAUR: http://www.gencat.cat/ovt.

10. M’han concedit la beca i he pagat la matrícula, em tornaran els diners?

Dependrà  de si et vas matricular amb la condició de becari o no.

Si no et vas matricular amb la condició de becari, la universitat procedirà d’ofici a la devolució de l’import de matrícula dels crèdits matriculats per primera vegada.

11. M’ha estat denegada. Què puc fer?

Pots fer una al·legació o recurs. La poden presentar tant els alumnes residents a Catalunya com els alumnes de fora de Catalunya.

Ara bé, tingues en compte que la presentació de l’al·legació o recurs no aturarà el cobrament de l’import de matrícula corresponent als crèdits matriculats per primera vegada.
En cas que finalment s’autoritzés l’al·legació o recurs, llavors es procediria d’ofici a la devolució de l’import de matrícula pel valor dels crèdits matriculats per primera vegada.

12. D'on trec l’imprès per fer l’al·legació i on l’entrego?

Cal que descarreguis el model de recurs o al·legació de la pàgina d’internet de l’AGAUR: formulari al·legació/recurs
L’AGAUR us facilita les instruccions per a presentar una al·legació.

En cas de dubte contacteu amb l’AGAUR.

13. Si no puc acreditar els ingressos amb la declaració de la renda, què he de fer?

Has d’aportar un certificat d’ingressos que has de demanar a Hisenda.

14. Quina documentació haig de presentar en cas de ser família nombrosa?

La fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, on consti si és de categoria general o especial.

15. I si jo, o quelcom familiar de primer grau té una discapacitat?

S’ha de presentar el certificat de discapacitat on consti el grau.

16. Els meus avis viuen a casa ¿Què he de presentar?

Has de presentar un certificat de convivència

17. Estic emancipat, quina documentació he de presentar jo?

Has de presentar el contracte de lloguer o titularitat del pis i els ingressos de l’any anterior (renda, certificat d’empresa, pensió...). A més un certificat de convivència si vius amb altres persones.

18. Tinc dret a sol·licitar la beca si he estudiat en una universitat privada?

, sempre que els estudis que hagis cursat no tinguin cap mena de subvenció pública o hagis gaudit de beca de caràcter general.

19. Si marxo a una altra universitat per reassignació de plaça i he sol·licitat la beca. Què he de fer?

Has de demanar el Trasllat de la beca a la mateixa Gestió Acadèmica, on també hauràs de presentar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula per reassignació de plaça.

20. Si no continuo estudiant i he demanat beca ¿Què he de fer?

Has d’adreçar-te a la Gestió Acadèmica del centre i sol·licitar la renúncia a la beca.

21. Hi ha beques per a estrangers?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional concedeix beques a estudiants espanyols, a ciutadans estrangers amb nacionalitat de països membres de la Unió Europea i també a ciutadans estrangers no comunitaris. En el darrer cas, és imprescindible que els estudiants tinguin el permís de residència. Sigui com sigui, l’estudiant estranger ha d’acreditar que ell o algun dels membres computables de la família, va tenir ingressos a l’Estat espanyol durant l’any anterior a la sol·licitud de la beca.

A més la Universitat ha elaborat un cercador que facilita la cerca de beques i ajuts de diversa tipologia: CERCADOR BEQUES UAB

22. Què és la Beca Equitat?

Les universitats catalanes destinen una part de l’import recaptat amb l’increment de les taxes universitàries a aquesta convocatòria que minora el preu del crèdit si compleixes determinats requisits.  Depenent del llindar en que es situï la renda de la teva família, variarà el tant per cent de minoració del preu dels crèdits matriculats per primera vegada.

23. Quins requisits acadèmics s’han de complir per sol·licitar la Beca Equitat?

No pots tenir un títol oficial, excepte si l’has obtingut en un centre en el que s’apliquin preus privats.

24. La Beca Equitat és compatible amb la beca general?

Has de sol·licitar les dues beques. Se’t denegarà la Beca Equitat si tens dret a la beca de caràcter general, encara que no hagis demanat aquesta última.

25. Si em concedeixen un tram de la Beca Equitat i ja he pagat, que passa?

Si has fraccionat el pagament en 3 terminis, a l’últim rebut es fa la regularització.