Canvi d'estudis universitaris estrangers

Canvi d'estudis estrangersInformació general i procediment per fer la sol·licitud

Acord, criteris i calendari d’admissió per al curs 2021-2022

IMPORTANT: En el cas del Grau en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària és un requisit la superació de les PAP. Trobaràs més informació sobre aquest requisit en els següents enllaços:

 


Termini de sol·licitud: del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021

Resolució de persones admeses, excloses i en llista d'espera: es publicarà el dia 14 de juny de 2021