Graus - Informació acadèmica Tràmits acadèmics

Formularis de sol·licitud de tràmits

Formularis

Per formular qualsevol de les sol·licituds que es detallen a continuació, t'has d'adreçar a la gestió acadèmica del centre on estàs matriculat, o bé al centre on s'imparteixen els estudis corresponents.

Pots fer la teva sol·licitud de tres maneres:

  1. Personalment a la gestió acadèmica.
  2. Per correu ordinari.
  3. Online a través del registre.

Pots sol·licitar els títols oficials des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat

Per formalitzar la sol·licitud hauràs lliurar o trametre per correu a la gestió acadèmica, el formulari corresponent degudament emplenat i acompanyat de la documentació pertinent. En la majoria dels casos, els terminis de sol·licitud els fixa el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, però hi ha tràmits on el calendari el marca el propi centre on es cursen els estudis.

Generals
Accés i Matrícula
Beques
Certificats
Domiciliacions i reintegraments
Reconeixements i equiparacions d'estudis
Títols
Altres