Trasllat de la UAB a una altra universitat

 


Estudiants que han iniciat estudis a la UAB i han obtingut l’accés en una altra universitat
Si has començat els teus estudis a la UAB pots demanar el teu trasllat a una altra universitat.

Requisits
Estar matriculat o matriculada a la UAB i haver obtingut plaça a una altra universitat.

Documentació

 

  • Carta d’admissió a l’altra universitat (original i fotocòpia).
  • Comprovant del pagament dels drets de trasllat. Consulta la taxa a Preus dels serveis administratius (Trasllat d’expedient)


Sol·licitud
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre docent on estiguis matriculat o matriculada.
El trasllat d'expedient es pot demanar durant tot el curs.

Formulari
Sol·licitud trasllat expedient acadèmic