Preguntes freqüents de títols

Preguntes freqüents de títols

 1. Quan i com puc sol·licitar el títol oficial?
 2. Quina documentació he de presentar?
 3. Pot fer la sol·licitud del meu títol una altra persona?
 4. Quina validesa té el resguard de pagament dels drets d’expedició del títol?
 5. Quan puc recollir el meu títol oficial definitiu, i quina documentació he d’aportar?
 6. Si no puc passar a recollir el meu títol definitiu a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 7. Puc sol·licitar un duplicat del títol?
 8. Com puc legalitzar el meu títol oficial si he de marxar a l’estranger?
 9. Com puc homologar el meu títol a l’estranger?
 10. Tinc un títol oficial universitari estranger: com el puc homologar a Espanya?
 11. Tinc un títol de Màster fet a l’estranger: com el puc homologar?
 12. Si he cursat el Grau en Educació Primària en anglès, constarà al títol que l’he cursat en anglès?
 13. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?
 14. Com puc sol·licitar el SET?
 15. Si no puc passar a recollir el meu SET a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?

 
1. Quan i com puc sol·licitar el títol oficial?
 

Per poder sol·licitar el títol, el teu expedient acadèmic ha d'estar en estat: “Tancat en disposició de títol”.

Ho pots fer directament a la Gestió Acadèmica de la Facultat, demanant cita prèvia amb anterioritat, o bé mitjançant Internet. L'adreça de connexió pública al web per fer l’autosol·licitud és: http://sia.uab.cat → ALUMNES: Certificats i títols → Sol·licitud de títol.

 
2. Quina documentació he de presentar?
 

Si ho sol·licites directament a la Gestió Acadèmica has de portar el DNI/passaport vigent (original i còpia) i fer el pagament de la taxa corresponent amb targeta de dèbit o crèdit o fent un ingrés a una oficina del BBVA. En cas que tinguis Carnet de família nombrosa, ens hauràs de portar l'original i una fotocòpia.

Si fas autosol·licitud, pots fer el pagament online i només has d’adjuntar escanejat el teu DNI per les dues bandes o el teu passaport. Si tens el Carnet de família nombrosa i no t'apareix el descompte, ens hauràs de fer arribar una fotocòpia compulsada del document abans de fer la sol·licitud perquè el puguem aplicar.


Més informació

3. Pot fer la sol·licitud del meu títol una altra persona?

 
, és possible. La persona autoritzada per tu, que haurà de portar un document d’autorització degudament omplert i signat, a més del seu DNI/Passaport i del teu compulsat.

 
Pots descarregar el document d’autorització
 

4. Mentre el títol no sigui expedit, com puc acreditar la meva titulació?
 
Si fas l’autosol·licitud del títol online, en el termini màxim d’un mes t’enviarem per correu postal un Certificat Substitutori del Títol, que t’acredita com a titulat o titulada i que podràs utilitzar per fer la legalització del document per presentar a l’estranger.

En cas que vinguis a sol·licitar el títol presencialment, et donarem un resguard del pagament el mateix dia de la sol·licitud, i si et cal també podràs sol·licitar el Certificat Substitutori del Títol que podríem expedir-te en un termini aproximat de deu dies.


Més informació
 

5. Quan puc recollir el meu títol oficial definitiu, i quina documentació he d’aportar?
 

El títol oficial definitiu emès pel Ministeri pot trigar uns dos anys en arribar a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Quan arriba a la Facultat, l'alumant rep una notificació, bé per correu postal, bé per correu electrònic, indicant les opcions de recollida.

Per passar a recollir-lo presencialment és necessari  presentar el DNI/Passaport vigent i entregar el rebut de pagament o certificat substitutori del títol.


Més informació
 

6. Si no puc passar a recollir el meu títol definitiu a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 
Tens dos opcions:
 
1. El títol definitiu pot ser enviat a:

Delegacions o subdelegacions del Ministeri d'Educació
Ambaixades i oficines consulars d’Espanya a l’estranger

Aquest procediment s’especifica a la carta de notificació que has rebut indicant-te que ja pots recollir el títol. Per qualsevol dubte pots posar-te en contacte amb la gestió acadèmica: ga.c.educacio@uab.cat.

En aquest cas, l’interessat haurà de recollir personalment el títol a la institució a la qual s’ha enviat. En cap cas la universitat pot enviar un títol definitiu a un domicili particular.

 
2. Pot recollir el títol una persona diferent al titular, degudament autoritzada mitjançant un poder notarial específic.
 
Més informació
 
 

7. Puc sol·licitar un duplicat del títol?
 
Pots demanar un duplicat del títol en els següents casos:
 
- Modificació de les teves dades personals
- Pèrdua, destrucció o robatori
- Deteriorament

Més informació
 

8. Com puc legalitzar el meu títol oficial si he de marxar a l’estranger?
 

Si necessites que un document acadèmic d’una titulació oficial tingui validesa a l’estranger, hauràs de legalitzar-lo per la via diplomàtica.  

 
Mes informació
 

9. Com puc homologar el meu títol a l’estranger?
 

Per poder homologar el teu títol oficial a l’estranger t’has d’adreçar al Ministeri competent en matèria educativa del país on vols homologar-lo.

Més informació

10. Tinc un títol oficial universitari estranger com el puc homologar a Espanya?
 

Per homologar el teu títol oficial emès per un país estranger t’has d’adreçar al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aquest emetrà una resolució favorable, desfavorable o condicionada a la superació d’uns requisits formatius complementaris.

Més informació

En cas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hagi emès una resolució a la homologació del teu títol on s’indiqui que has de superar uns requisits formatius complementaris t’hauràs d’adreçar a qualsevol universitat espanyola per a la superació d’aquests.


Mes informació
 

11. Tinc un títol de Màster fet a l’estranger, com el puc homologar?
 

L'homologació es pot sol·licitar a títol de Màster Universitari per la UAB o a nivell acadèmic corresponent als estudis de Màster. La sol·licitud d’homologació es fa directament a la Gestió Acadèmica de la Facultat que ofereix els estudis que es volen homologar.

No obstant això, no es poden homologar a la UAB aquells títols de màsters que estan regulats per directrius pròpies, atès que és competència del Ministeri amb competències d'Educació. (com és el cas del Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).

 

12. Si he cursat el Grau en Educació Primària en anglès, constarà al títol que l’he cursat en anglès? 

No. La informació relativa a l’anglès apareix al certificat acadèmic personal i al Suplement Europeu al Títol, on s’indica la llengua en què s’ha impartit cadascuna de les assignatures cursades.

 
13. Què és el Suplement Europeu al Títol (SET)?
 

El suplement europeu al títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat: el contingut, les competències, les qualificacions, les pràctiques externes, etc. El SET et garanteix que tot allò de què se t’ha avaluat cursant el grau tindrà la mateixa validesa en qualsevol altre país de l’EEES. S’expedeix en trilingüe: català, castellà i anglès.


14. Com puc sol·licitar el SET?
 

Actualment, en les titulacions de Grau i Màster universitaris, la sol·licitud del títol ja implica la sol·licitud del SET, ja que aquest document acompanya el títol universitari oficial. El SET està inclòs en les taxes que l’estudiant abona per obtenir el títol oficial i s’expedeix en el cas de la UAB en trilingüe: castellà, català i anglès.
 

15. Si no puc passar a recollir el meu SET a la Gestió Acadèmica de la Facultat, quines opcions tinc?
 
Aquest document el pot recollir:
 

-       La persona interessada (t’hauràs d’identificar per mitjà del DNI o del passaport)

-       Una persona autoritzada (presentant escrit d’autorització signat per la persona interessada i acompanyat d’una còpia del DNI/Passaport de la persona interessada i del DNI de la persona autoritzada)

-       Sol·licitar l’enviament del SET al teu domicili. Hauràs de presentar la sol·licitud de l’enviament a la gestió acadèmica de la facultat bé per correu postal (Edifici G5, 08193 Bellaterra) o bé per correu electrònic. A la sol·licitud han de constar les teves dades (nom, DNI, adreça, telèfon...,) i una fotocòpia del DNI o, si ho fas per correu electrònic, el DNI escanejat.