Horaris i Aulari

Horaris i Aulari

Malgrat la situació d'emergència sanitària relacionada amb la COVID-19, en el curs 2020-2021 les sessions dels màsters i postgraus es faran presencials.

ADAPTACIONS DOCENTS DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE DE 2020

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.


 

 

Consulta dels horaris a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.


Horaris:

Horaris del curs 2020/21

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2020/2021

Aulari:

La docència presencial es portarà a terme a l’aula 112 de la Facultat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. La docència amb suport informàtica es portarà a terme a l’aula 3F3 de la mateixa facultat.


Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.


Horaris:

Horaris del curs 2020/2021

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2020/2021Avisos importants:

 Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat.

Horaris:

Horaris del curs 2020/2021

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2020/2021Avisos Importants:

Ss recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 


Horaris:


Horari de les sessions presencials del curs 2020/21

 

Professorat:


Professorat per al curs 2020/21

 

Avisos importants:

 


https://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Imatge&blobcol=urlimg&blobheader=image/jpeg&blobkey=id&blobwhere=1345667151629&blobnocache=true Es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 

Especialitat Matemàtiques:

Horaris i aulari del curs 2020/21

Professorat per al curs 2020/21

 

Resta d'especialitats:

 

Presentacions del 6 d'octubre de 2020 (horaris i aulari)

 

Horaris del curs 2020/21

Professorat per al curs 2020/21

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris.
Podeu accedir al document que duu per títol "Guia de Consulta d'Horaris" per si us pot ser d'utilitat. Avisos Importants:

La distribució final de les especialitats, així com l'oferta de places, és competència de la Generalitat de Catalunya. Es recomana consultar el seu web per informacions relatives a les especialitats que s'ofereixen a cada universitat, i a l'accés al Màster.

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.