Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Analitzar l'activitat lingüística i comunicativa des d'una perspectiva multidisciplinària

El màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge té com a objectiu oferir l'especialització en estudis del discurs i, al mateix temps, reforçar la dimensió multidisciplinària que aquest àmbit d'investigació propicia. Per aquesta raó, integra en el pla d'estudis tant assignatures del programa oficial de postgrau del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge com d'altres màsters universitaris de la UPF i de la UAB. La cooperació entre departaments i universitats és clau per impulsar visions transversals i integradores dels estudis del discurs.

L'interès principal d'aquest màster és, d'una banda, fomentar la investigació i formar experts en el desenvolupament i l'aplicació de teories, mètodes i pràctiques relacionats amb l'estudi de la llengua en contextos socials, comunicatius i d'aprenentatge; i, de l'altra, contribuir a l'especialització acadèmica en diferents àmbits d'aplicació dels estudis del discurs. En el mòdul d'optatives, el programa ofereix assignatures amb objectius i continguts aplicats orientats a reforçar una especialització o a preparar els estudiants per a un doctorat posterior.

Universitat coordinadora:

Universitat Pompeu Fabra

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

https://www.upf.edu/web/masters/master-en-estudis-del-discurs-comunicacio-societat-i-aprenentatge

Qualitat