Vés al contingut principal

El Programa

Tutoresport-UAB és un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a les esportistes  matriculats a la UAB. Va ser el primer programa d’aquestes característiques a tot l’estat espanyol i va iniciar-se el curs 1996/1997.

La UAB ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i esportiva, comptant amb l’activa col·laboració d’un/a tutor/a, professor/a de la Facultat o Escola universitària en la qual estudien, els reconeix sis crèdits de lliure elecció durant el itinerari acadèmic, afavoreix que puguin entrenar al mateix campus i participar activament de les competicions representant a la UAB en els campionats de Catalunya i Espanya.

Els/les esportistes del programa poden pertànyer al pla ADO i ADOP  (ajut a l’esportista olímpic/a i paralímpic/a), DAN (esportista d’alt nivell), ARE (alt rendiment espanyol), ANC (alt nivell català) i ARC (alt rendiment català). Així com els/les esportistes que hagin participat als Campionats de Món Universitaris i/o a les Universiades d’Hivern o estiu en el curs acadèmic anterior , els/les esportistes d’elevat nivell, que siguin proposats per la universitat per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris del curs acadèmic anterior, segons els criteris marcats respectivament pel Consejo Superior de Deportes i  per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

El Programa Tutoresport-UAB depèn acadèmicament del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat i l’accés i l’acompanyament el gestiona el Servei d’Activitat Física.

A data d’avui, han passat pel programa més de sis-cents esportistes