Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Tutoresport UAB

Requeriments d'accés

Cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona  i acomplir algun dels requeriments següents:

  1. Esportistes d’Alt Nivell Catalàtenen la condició d’esportistes d’alt nivell les persones que figuren a les llistes que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport i que publica al DOGC, la qual participa o té opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals. La Normativa està basada en el DECRET 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu.(DOGC  núm. 3787 publicat el  23/12/2002)
  2. Esportistes d’Alt rendiment que compleixin els requisits de l’article 2.3 apartats d), e), f) i g) del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment. i els conveniats de la UAB i la SGE.
  3. Esportistes pertanyents al plan A.D.O. i ADOP.
  4. Ser en l’any en curs o en l’any anterior esportista d’alt nivell, d’acord amb allò establert en el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol. (Trimestralment es publica al BOE el llistat d’esportistes d’alt nivell).
  5. Esportistes del programa que certifiquin per les diferents federacions esportives haver estat convocats a qualsevol selecció nacional en l'any en curs o en l’any anterior. Cal aportar un certificat justificatiu emès per la Federació corresponent.
  6. Esportistes que hagin participat als Campionats de Món Universitaris  i/o a les Universíades d’Hivern del curs acadèmic anterior.
  7. Esportistes d’elevat nivell, que siguin proposats per la universitat per trobar-se entre els tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris del curs acadèmic anterior.

Cal enviar la documentació escanejada que certifiqui la pertinença a una o vàries de les categories esmentades anteriorment abans del 10 d'octubre de l'any en curs per correu electrònic a tutoresport.uab@uab.cat 

Des de la secretaria ens posarem en contacte amb els sol·licitants per tal de confirmar la recepció de la documentació i l’adhesió al programa.