Matrícula Grau en Educació Infantil

Canvi d’estudis universitaris espanyols

 

Sessió informativa prèvia a la matrícula: dilluns 8-07-2022, a les 11:00h. Serà una sessió online a través de l’aplicació Teams. Podreu accedir-hi mitjançant aquest enllaç.

Data de matrícula: 21-07-2022
Lloc: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació
Hora: Consulteu-la a la notificació d'admissió Documentació:

Aquí trobaràs la informació sobre la documentació necessària per formalitzar la matrícula. Els documents que ja vas presentar en el moment de fer la sol·licitud d’accés i que no hagin perdut la vigència, no caldrà que els tornis a portar. D’altra banda, també cal que presentis el comprovant d’haver sol·licitat el trasllat d’expedient a la universitat d’origen.

Formulari de matrícula

Horaris de les assignatures (els estudiants que accediu per aquesta via, sereu assignats al grup 62)

Informacions i avisos importants

1. En el moment de formalitzar matrícula els estudiants que realitzin una assignatura de Pràcticum o Pràctiques externes hauran de contractar una assegurança complementària.
2. Informació sobre el règim de permanència de la UAB
3. Deduccions aplicables en el preu de la matrícula
4. Informació sobre el préstec AGAUR


Reconeixement i transferència de crèdits:

Amb la notificació d’admissió has rebut la resolució de reconeixement i transferència dels crèdits superats fins al moment de sol·licitar l’accés. En el cas que posteriorment hagis superat noves assignatures, es farà un nou estudi de reconeixement quan rebem la certificació acadèmica oficial de la universitat d’origen. Si vols que l’estudi s’iniciï abans, cal que portis un nou certificat acadèmic personal o expedient compulsat actualitzat.

La incorporació dels crèdits reconeguts a l’expedient implica l’abonament de l’import que determinarà el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya (el curs 2020-2021 ha estat un 20% del preu del crèdit). A la matrícula d’aquest curs hauràs d’incorporar tots els crèdits reconeguts de primer curs i si no arriben a 30, també d’altres cursos fins arribar a aquesta quantitat. La resta podràs incorporar-los en matrícules posteriors si ho prefereixes (en aquest cas, s’aplicarà el preu que hagi estat aprovat per al curs en què els incorporis).

També pots consultar aquí la taula de reconeixement dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els nostres estudis.

Optativitat del Grau: informació sobre la seva configuració

Inici de les classes: 12/09/2022 (dies 5 i 6 de setembre sessions de benvinguda de la Facultat pels estudiants de nou accés)

Si necessites més informació pots dirigir-te a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Consulta aquí el nostre horari.