Presentació

El grau en Educació Infantil proporciona la formació per desenvolupar tasques de planificació, desenvolupament i avaluació d'activitats educatives dirigides a nens i nenes de 0 a 6 anys. Els titulats treballaran en institucions que cobreixen les necessitats educatives dels infants, que actuen com a un espai de coparticipació amb les famílies i que coordinen la seva tasca amb altres institucions de la comunitat. El grau té la finalitat de formar mestres amb capacitat per exercir la docència dins d'un context d'escola catalana.

El pla d'estudis preveu una formació molt pràctica que des de primer curs. Els estudis de d'educació recullen la tradició i experiència docent i pedagògica de Rosa Sensat, reconeguda per la seva tasca pedagògica a tot el país. Mostra d'això és la gran demanda d'aquests estudis, la taxa de rendiment de més del 90%, i la seva taxa d'inserció laboral del 96%.

Al llarg del Grau s’organitzen activitats d’orientació professional per tal d’identificar, revisar i planificar millores o reptes de futur en el vostre procés de formació. (Veure més informació en aquest document PDF).

Els estudis d'Educació de la UAB, s'emmarquen dins la línia estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional amb la creació del Clúster en Educació i Formació. La creació d'aquesta iniciativa és el resultat de la confluència de tres factors vinculats. A la varietat d'iniciatives que respecte a aquest tema s'aborden des de diferents unitats de la Universitat Autònoma, s'afegeix el caràcter estratègic que s'assigna a la formació en la societat del coneixement. El clúster s'entén com un espai per a la millora i la innovació permanent, que es fa realitat a partir de l'intercanvi que s'estimula entre grups diversos de recerca pertanyents a departaments, facultats o instituts universitaris.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser el d'una persona motivada per una feina de gran responsabilitat social, amb capacitat de persuasió, intuïtiva a l'hora de comprendre la gent, amb gust per la docència, creativitat i flexibilitat, amb disposició de dedicació als altres, pacient i responsable i amb una actitud d'aprendre constantment.

És imprescindible tenir un bon domini de les llengües oficials, en especial de la llengua catalana.

Per accedir al grau en Educació Infantil cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica. Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Sortides professionals

Les responsabilitats dels mestres d'Educació Infantil comprèn diferents camps: l'acció educativa amb cada alumne, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i l'administració educativa. Els àmbits de treball són:

  • Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
  • Serveis i programes d'atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars i els  programes maternoinfantils
  • Serveis d'oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d'altres.
  • Elaboració de materials educatius.
  • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
  • Serveis educatius de suport a l'escola.
  • Autoocupació en serveis educatius complementaris.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de grup de cada classe (+).

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí.

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21016
130 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (85%) i castellà (15%).
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12-09-2018
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Educació Infantil
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició