Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103682 - Comunicació i interacció educativa I  CAT ESP ENG

103683 - Comunicació i interacció educativa II  CAT ESP ENG

102007 - Context social i gestió escolar  CAT ESP ENG

102024 - Desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)  CAT ESP ENG

101644 - Educació i contextos educatius  CAT ESP ENG

105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris  CAT ESP ENG

102022 - Pràcticum I  CAT ESP ENG

2n curs

102012 - Els centres educatius d'educació infantil  CAT ESP ENG

101997 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos  CAT ESP ENG

102000 - Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents  CAT ESP ENG

102023 - Processos educatius i aprenentatge (0-6 anys)  CAT ESP ENG

102006 - Societat, família i escola  CAT ESP ENG

102011 - Teories i pràctiques contemporànies en educació  CAT ESP ENG

102015 - Aspectes instrumentals de les llengües  CAT ESP ENG

103679 - Didàctica de la llengua oral en educació infantil  CAT ESP ENG

102021 - Pràcticum II  CAT ESP ENG

3r curs

105050 - Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil  CAT ESP ENG

102005 - Infància, salut i alimentació  CAT ESP ENG

103680 - Didàctica de la llengua escrita i la literatura en educació infantil  CAT ESP ENG

104075 - Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I  CAT ESP ENG

101989 - Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil I  CAT ESP ENG

101988 - Didàctica del coneixement del medi natural i social en educació infantil II  CAT ESP ENG

105048 - Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I  CAT ESP ENG

101992 - Educació de les arts visuals en educació infantil I  CAT ESP ENG

101991 - Educació de les arts visuals en educació infantil II  CAT ESP ENG

101986 - Les matemàtiques en el currículum d'educació infantil  CAT ESP ENG

102020 - Pràcticum III  CAT ESP ENG

4t curs

104076 - Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II  CAT ESP ENG

105049 - Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II  CAT ESP ENG

101987 - La pràctica matemàtica a l'aula d'educació infantil  CAT ESP ENG

102019 - Pràcticum IV  CAT ESP ENG

102018 - Treball de final de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101999 - Acollida lingüística a l'escola  CAT ESP ENG

102040 - Anàlisi, audició i la seva didàctica  CAT ESP ENG

101996 - Art i llenguatges audiovisuals en educació infantil  CAT ESP ENG

102002 - Biblioteca escolar  CAT ESP ENG

102039 - Didàctica de la música I  CAT ESP ENG

101639 - Educació, sostenibilitat i consum  CAT ESP ENG

101661 - Educació per a la ciutadania  CAT ESP ENG

101637 - Estratègies de mediació  CAT ESP ENG

101985 - Joc i activitat matemàtica en educació infantil  CAT ESP ENG

101998 - Joc i moviment en educació infantil  CAT ESP ENG

102009 - L'activitat didàctica en el cicle 0-3  CAT ESP ENG

102004 - L'experimentació en educació infantil  CAT ESP ENG

102010 - La llengua estrangera en educació infantil  CAT ESP ENG

102032 - Llenguatge musical  CAT ESP ENG

102001 - Narrativa i poesia en educació infantil  CAT ESP ENG

105053 - Necessitats educatives específiques afectives, emocionals i de conducta en Educació Infantil  CAT ESP ENG

105052 - Necessitats educatives específiques de caràcter cognitiu en Educació Infantil  CAT ESP ENG

105051 - Necessitats educatives específiques en els processos d'aprenentatge en Educació Infantil  CAT ESP ENG

105054 - Necessitats educatives específiques sensorials en Educació Infantil  CAT ESP ENG

102016 - Projectes globalitzadors des de les ciències socials en educació infantil  CAT ESP ENG

102008 - Projectes musicals en educació infantil  CAT ESP ENG

102017 - Religió, cultura i valors  CAT ESP ENG

101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)  CAT ESP ENG

102029 - Veu, direcció, cançó i la seva didàctica  CAT ESP ENG