Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2018 797 190 130
2017 890 184 130
2016 1118 189 130
2015 1416 273 130
2014 658 119 130
2013 1308 273 140
2012 1847 428 150
2011 1840 425 150
2010 2804 717 150
2009 2397 515 150

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 96,34% 95,29%
2016 96,31% 96,09%
2015 96,44% 94,28%
2014 96,69% 92,34%
2013 96,62% 93,51%
2012 97,87% 95,58%
2011 97,79% 98,4%
2010 94,05% 93,77%
2009 93,26% 93,26%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats