Accés Grau en Educació Infantil

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.2)
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Biologia (0.2)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Geologia Ciències Ambientals (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.2)
 • Física (0.2)
 • Fonaments Artístics (0,2)
 • Geografia (0.2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Història de l'Art (0.2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Literatura Dramàtica (0,2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.2)
9,216
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 6,620
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden fins a 34 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des del CFGS d'Educació Infantil (veure pla d'estudis).

Per accedir al grau en Educació Infantil cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica.Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Codi de preinscripció

21016

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant que vulgui cursar aquests estudis ha de ser el d'una persona motivada per una feina de gran responsabilitat social, amb capacitat de persuasió, intuïtiva a l'hora de comprendre la gent, amb gust per la docència, creativitat i flexibilitat, amb disposició de dedicació als altres, pacient i responsable i amb una actitud d'aprendre constantment.

És imprescindible tenir un bon domini de les llengües oficials, en especial de la llengua catalana.

Per accedir al grau en Educació Infantil cal superar una prova d'aptitud personal (PAP) que, a partir de l'any 2017, consistirà en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un altre de competència logicomatemàtica.Trobareu més informació sobre les PAP en aquesta pàgina web d'Universitats i Recerca i en aquest document.

Formació complementària

Competències digitals per a la formació universitària (curs optatiu de 15 hores que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).