Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 877 137 130
2022 1058 208 130
2021 929 181 130
2020 994 219 130
2019 939 175 130
2018 797 190 130
2017 890 184 130
2016 1118 189 130
2015 1416 273 130
2014 * 746 138 190
2013 * 1522 307 210
2012 * 2099 479 230
2011 * 2169 497 230
2010 * 3283 827 230

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21016: Grau en Educació Infantil

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 877 137 130
2022 1058 208 130
2021 929 181 130
2020 994 219 130
2019 939 175 130
2018 797 190 130
2017 890 184 130
2016 1118 189 130
2015 1416 273 130
2014 658 119 130
2013 1308 273 140
2012 1847 428 150
2011 1840 425 150
2010 2804 717 150
2009 2397 515 150

21017: Grau en Educació Infantil "Manresa"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2014 88 19 60
2013 214 34 70
2012 252 51 80
2011 329 72 80
2010 479 110 80
2009 507 149 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97,08% 96,05%
2021 95,78% 97,68%
2020 97,48% 97,44%
2019 97,43% 97,84%
2018 96,9% 97,59%
2017 96,34% 95,29%
2016 96,31% 96,09%
2015 96,44% 94,28%
2014 96,69% 92,34%
2013 96,62% 93,51%
2012 97,87% 95,58%
2011 97,38% 97,6%
2010 93,51% 92,77%
2009 93,18% 93,18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats