Matrícula Grau en Educació Social

Canvi d’estudis universitaris espanyols

Sessió informativa prèvia a la matrícula 

Dijous 06-07-2023, a les 11:00h. Serà una sessió online a través de l’aplicació Teams. Podreu accedir-hi mitjançant aquest enllaç.

 

Matrícula 

Alumnat de la Facultat que canvia d’estudis 

Tindràs accés a l’automatrícula el 20-07-2023, en horari de 10 a 18 h. i el 21-07-2023, en horari de 10 a 13 h. 

Consulta el manual d’automatrícula 

 

Resta d’alumnat que canvia d’estudis 

Data: 20-07-2023 

Lloc: Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació 
Hora: Consulta-la a la notificació d'admissió 

 

Documentació

Aquí trobaràs la informació sobre la documentació necessària per formalitzar la matrícula. Els documents que ja vas presentar en el moment de fer la sol·licitud d’accés i que no hagin perdut la vigència, no caldrà que els tornis a portar. D’altra banda, si els estudis previs no els has cursat a la UAB també cal que presentis el comprovant d’haver sol·licitat a la universitat d’origen el trasllat d’expedient.

Horaris de les assignatures 


Informacions i avisos importants

1. En el moment de formalitzar matrícula els estudiants que realitzin una assignatura de Pràcticum o Pràctiques externes hauran de contractar una assegurança complementària.
2. Informació sobre el règim de permanència de la UAB
3. Deduccions aplicables en el preu de la matrícula
4. Informació sobre el préstec AGAUR
 

Reconeixement i transferència de crèdits

Amb la notificació d’admissió has rebut la resolució de reconeixement i transferència dels crèdits superats fins al moment de sol·licitar l’accés. En el cas que posteriorment hagis superat noves assignatures, es farà un nou estudi de reconeixement quan rebem la certificació acadèmica oficial de la universitat d’origen. Si vols que l’estudi s’iniciï abans, cal que portis un nou certificat acadèmic personal o expedient compulsat actualitzat.

La incorporació dels crèdits reconeguts a l’expedient implica l’abonament de l’import que determinarà el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya (el curs 2022-2023 ha estat un 20% del preu del crèdit). A la matrícula d’aquest curs hauràs d’incorporar tots els crèdits reconeguts de primer curs i si no arriben a 30, també d’altres cursos fins arribar a aquesta quantitat. La resta podràs incorporar-los en matrícules posteriors si ho prefereixes (en aquest cas, s’aplicarà el preu que hagi estat aprovat per al curs en què els incorporis).

També pots consultar aquí la taula de reconeixement dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els nostres estudis.
 

Optativitat del Grau 

informació sobre la seva configuració
 

Inici de les classes

12-09-2023 (dies 5 i 6 de setembre sessions de benvinguda de la Facultat pels estudiants de nou accés)
 

Més informació

Si necessites més informació pots dirigir-te a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Consulta aquí el nostre horari.