Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art  (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
9,284
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,813
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

5,833
6,220

Codi de preinscripció

21019

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Responsable.
 • Observadora, intuïtiva, creativa i flexible.
 • Organitzada, metòdica i crítica.
 • Capaç de comunicar.
 • Capaç d'estar atent, de percebre i d'entendre.
 • Capaç d'analitzar i de sintetitzar.
 • Capaç de treballar en equip i de manera autònoma.
 • Capaç de resoldre problemes i d'adaptar-se a noves situacions.
 • Capaç d'organitzar i de planificar.

 

Hauria de tenir, a més, interès pels problemes socials en general i pels socioeducatius en particular.

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.