Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

105047 - Aspectes biopsicològics de la persona  CAT ESP ENG

103682 - Comunicació i interacció educativa I  CAT ESP ENG

103683 - Comunicació i interacció educativa II  CAT ESP ENG

101644 - Educació i contextos educatius  CAT ESP ENG

105046 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació  CAT ESP ENG

101634 - El procés d'ensenyament aprenentatge  CAT ESP ENG

105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris  CAT ESP ENG

101662 - Teories i història de l'educació  CAT ESP ENG

2n curs

103520 - Antropologia i Filosofia de l'Educació  CAT ESP ENG

101657 - Bases sociopolítiques de l'educació  CAT ESP ENG

101653 - Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes  CAT ESP ENG

101655 - Investigar en educació  CAT ESP ENG

101642 - L'organització i els grups  CAT ESP ENG

3r curs

101673 - Educació amb les persones adultes  CAT ESP ENG

101684 - Educació de nens i joves  CAT ESP ENG

101663 - Fonaments de l'educació sociocomunitària  CAT ESP ENG

101675 - Gestió d'institucions socioeducatives  CAT ESP ENG

104080 - Pedagogia Social  CAT ESP ENG

101681 - Pràcticum I  CAT ESP ENG

4t curs

101680 - Pràcticum II  CAT ESP ENG

103546 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

101671 - Acollida i inclusió de les persones immigrants  CAT ESP ENG

101666 - Democràcia i participació social  CAT ESP ENG

101665 - Desenvolupament cultural comunitari  CAT ESP ENG

101636 - Educació en contextos de diversitat  CAT ESP ENG

101683 - Educació en el temps lliure de nens i joves  CAT ESP ENG

101646 - Educació i cooperació per al desenvolupament  CAT ESP ENG

101664 - Educació per a la salut  CAT ESP ENG

101639 - Educació, sostenibilitat i consum  CAT ESP ENG

101661 - Educació per a la ciutadania  CAT ESP ENG

101637 - Estratègies de mediació  CAT ESP ENG

101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes  CAT ESP ENG

101682 - Infància i adolescència en risc  CAT ESP ENG

101670 - Inserció social de les persones amb discapacitat  CAT ESP ENG

101669 - Institucions de justícia i reeducació  CAT ESP ENG

101668 - Orientació i inserció sociolaboral  CAT ESP ENG

101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)  CAT ESP ENG

101667 - Treball social i discriminació  CAT ESP ENG