Presentació

Grau en Educació Social

El grau en Educació Social està pensat per preparar bons professionals de l'àmbit socioeducatiu i se centra en tres grans àrees de treball: la formació de persones adultes, el desenvolupament sociocomunitari i l'acció socioeducativa amb els col·lectius en situació de risc i d'exclusió social.

El grau en Educació Social permet obtenir una formació multidisciplinària, ja que el seu pla d'estudis contempla dos practicums obligatoris amb estades de pràctiques a diferents centres. Per això no estranya que els alumnes que cursen aquests estudis a la UAB presentin un grau d'inserció laboral de gairebé el 90%

El grau ofereix tres itineraris: Educació de nens i joves; Educació d'adults i Educació sociocomunitaria i el pla d'estudis es desenvolupa creant sinergies amb altres graus relacionats amb l'educació. A més, està emmarcat dintre de la línea estratègica del Campus d'Excel·lència Internacional, que compta amb un Clúster d'Educació i Formació, un espai pensat per la millora i la innovació permanents.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Responsable.
 • Observadora, intuïtiva, creativa i flexible.
 • Organitzada, metòdica i crítica.
 • Capaç de comunicar.
 • Capaç d'estar atent, de percebre i d'entendre.
 • Capaç d'analitzar i de sintetitzar.
 • Capaç de treballar en equip i de manera autònoma.
 • Capaç de resoldre problemes i d'adaptar-se a noves situacions.
 • Capaç d'organitzar i de planificar.

 

Hauria de tenir, a més, interès pels problemes socials en general i pels socioeducatius en particular.

Sortides professionals

 • Educació en àmbit d'infants, de joventut, d'adults i de la tercera edat
 • Justícia, benestar social, cultura, cducació i joventut
 • Animació sociocultural, educació especialitzada (marginació, risc social i conductes addictives)
 • Xarxes socials, comunitàries i de l'administració
 • Treball per a l'Administració (autonòmica i local)
 • Autoocupació, cooperativisme i empreses de serveis (colònies i casals)

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt, professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí. 

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:

HORARIS I AULARI

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21019
80 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (85 %) i castellà (15 %).
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes:
12/09/2018


Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Educació Social
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició