Accés Grau en Educació Social

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 24-25
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0,2)
 • Arts Escèniques (0,2)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Fonaments Artístics (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,2)
 • Literatura Dramàtica (0,2)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquestes matèries el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
 • Història de la Filosofia (0,1)
9,492
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,125
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys 5,833
Titulats universitaris 6,450
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es poden convalidar fins a 48 crèdits de la titulació als estudiants que hagin accedit des dels CFGS d'Animació Sociocultural i Turística, d'Animació Sociocultural i d'Integració Social (veure pla d'estudis).

Codi de preinscripció

21019

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Responsable.
 • Observadora, intuïtiva, creativa i flexible.
 • Organitzada, metòdica i crítica.
 • Capaç de comunicar.
 • Capaç d'estar atent, de percebre i d'entendre.
 • Capaç d'analitzar i de sintetitzar.
 • Capaç de treballar en equip i de manera autònoma.
 • Capaç de resoldre problemes i d'adaptar-se a noves situacions.
 • Capaç d'organitzar i de planificar.

 

Hauria de tenir, a més, interès pels problemes socials en general i pels socioeducatius en particular.

Formació complementària

Competències digitals per a la formació universitària (curs optatiu de 15 hores que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).