Avisos

Premis extraordinaris de titulació curs 2019-2020

[03/02/2021 - 28/05/2021]

Ja és pública la relació de premis extraordinaris atorgats:

 

 

 

Treball Final d'Estudis

[03/02/2021 - 16/07/2021]

Terminis per sol·licitar el registre del títol perquè consti a l’expedient de l’estudiant:
- Convocatòria de juny: del 31 de maig a l’11 de juny de 2021
- Convocatòria de setembre: de l’1 al 3 de setembre de 2021
- En el cas del Màster Universitari en Psicopedagogiadel 5 al 9 de juliol de 2021
     Màster Universitari: Informació sobre el procediment
     Grau: l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG: Metodologia