Departaments de la Facultat

Els departaments

 
Els departaments són les unitats encarregades d'organitzar i desenvolupar l'activitat del personal docent i investigador. Cada departament correspon a un camp de coneixement i es divideix en diferents àrees més específiques.  

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social