Història de la Facultat

Història de la Facultat de Ciències de l’Educació

La Facultat de Ciències de l'Educació fou creada l'any 1992 fruit de la fusió de dos centres que ja existien anteriorment: L'Escola de Mestres Sant Cugat i la Secció de Pedagogia de la Facultat de Lletres de la UAB.

L’Escola de Mestres Sant Cugat, creada l'any 1972, s'ocupava de la formació inicial dels mestres generalistes d'educació Preescolar i d'Ensenyament General Bàsic, dels mestres especialistes en Filologia, en Ciències Socials, i en Matemàtiques i Ciències Experimentals. També oferia activitats de formació permanent per a mestres i educadors, recerques, publicacions i activitats de projecció a l'exterior.

La Secció de Pedagogia de la Facultat de Lletres, creada l'any 1973, oferia un segon cicle d'estudis enfocat a la formació inicial dels pedagogs , professionals que s'ocupaven, entre d’altres aspectes, de la inspecció, l'avaluació, i la formació permanent de diversos professionals del camp de l'ensenyament i l'educació. També feien activitats diverses de formació permanent, investigació, publicacions i projecció a l'exterior.

L'any 1992, per suggeriment del Ministeri d'Educació, diverses Universitats de tot l'estat espanyol es plantejaren la conveniència d'agrupar en una sola Facultat tots els estudis relatius al camp de l'educació. Així nasqué la nostra Facultat, que començà a impartir nou titulacions diferents: Mestre especialista en Educació Infantil, Mestre de Primària, Mestre de Primària especialitat d'educació Especial, Mestre de Primària especialitat d'educació Musical, Mestre de Primària especialitat d'educació Física, Mestre de Primària especialitat de Llengües Estrangeres, Educació Social, Pedagogia i Psicopedagogia. Aquestes especialitats han estat vigents fins el curs 2009-2010, quan s’ implementen títols actuals.
Avui la nostra oferta formativa és amplia i sòlida i inclou:

 

Sis titulacions de Grau:

 

Deu Màsters Oficials:

 

Cinc Màsters Propis:

També tenim un programa de Doctorat que està organitzat conjuntament pels cinc departaments vinculats a la Facultat: