Presentació

El programa de doctorat en Educació és hereu dels antics programes oficials (RD 1393/2007) de doctorat en Educació, doctorat en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències, doctorat de Didàctica de la Història, la Geografia i les Ciències Socials, doctorat de Didàctica de la Llengua i la Literatura i doctorat de Didàctica de l'Educació Física, de la Música, de les Arts Visuals i de la Veu, que realitzaven els departaments de Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica i Social; Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals; Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials; i Didàctica de l'Expressió Plàstica, Musical i Corporal, respectivament.

S'estructura en un únic programa de doctorat com la integració del conjunt dels esmentats doctorats, mantenint com a àmbits de referència els departaments esmentats i dotze línies d'investigació per al conjunt, d'acord amb els diferents grups de recerca que fins ara han desenvolupat la formació d'aquest nivell. El programa de doctorat també pretén consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions.

El programa de doctorat en Educació, doncs, és una revisió i actualització integradora i innovadora dels estudis existents que incorpora noves línies d'investigació, aporta una visió transversal de la recerca en educació, a l’hora que manté l'especificitat dels diferents dominis que inclou, i des d'aquesta perspectiva contribueix a enriquir l'àmbit de recerca en educació, un àmbit amb una gran rellevància tant acadèmica com social.

Perfil del doctorand

Aquest programa de doctorat està dissenyat tenint el compte el perfil següent:
 • Llicenciats i graduats en les diferents àrees de coneixement vinculades als continguts curriculars.
 • Llicenciats i graduats en Pedagogia, Sociologia i Psicologia
 • Graduats en Educació Primària i Educació Infantil
 • Graduats en Educació Social i Treball Social
 • Alumnes amb titulacions d'altres països equivalents a alguna de les anteriors
 • També podran accedir altres titulats en altres àmbits que puguin justificar una trajectòria professional relacionada amb el desenvolupament, l'avaluació i l'organització de processos i entitats educatives en diversos àmbits (docents, tècnics d'educació de l'administració local i/o autonòmica, educadors i animadors en contextos d'educació no formal). Aquesta trajectòria professional serà valorada per la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Tots ells han de comptar amb el màster universitari de Recerca en Educació o una titulació de postgrau equivalent.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals: 
 • Innovació i recerca en l'àmbit professional de l'educació en les diverses àrees del currículum.
 • Innovació i recerca en l'àmbit professional de l'educació no formal des de les diferents especialitats.
 • Assessorament a administracions públiques vinculades a l'educació i la formació.
 • Assessorament a centres educatius.
 • Direcció i consultoria editorial i en l'elaboració de materials curriculars.
 • Planificació i gestió d'institucions de l'àmbit de l'educació no formal.
 • Planificació i gestió de bases documentals i centres de recursos en centres de recerca.
 • Col·laboració amb organitzacions no governamentals (ONG) vinculades a l'educació.
 • Formació de professionals de nivell superior.
 • Docència universitària.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Educació pretén, d’una banda, incidir en la consolidació de la formació metodològica, teòrica i tècnica en recerca en educació, vetllant per la complementarietat de les estratègies interpretatives, explicatives i crítiques; i d’altra banda, pretén consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de manera que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.

El programa de doctorat està orientat a formar investigadors i professionals en recerca de l'educació des de qualsevol perspectiva (antropològica, comparada, curricular, històrica, institucional, professional o tecnològica). Els objectius són els següents:

 • Generar dissenys d'investigació flexibles i emergents o programats, tot servint als objectius d'una investigació.
 • Ser competent en l'ús de les tècniques pròpies de la disciplina i especialment en aquelles que el doctorand emprarà en la recerca.
 • Valorar els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual el doctorand farà la recerca.
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
 • Presentar els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de la disciplina.

Coordinador/a

Dra. Mercè Junyent Pubill

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en Educació està constituïda per la coordinadora del programa i els representants dels àmbits i línies de recerca dels diferents departaments implicats: 
 • Dra. Carme Armengol Asparo
 • Dra. Melinda Ann Dooly
 • Dra. Mariona Espinet Blanch
 • Dra. Mercè Junyent Pubill
 • Dra. Pilar Pineda Herrero
 • Dra. Montserrat Rifà Valls
 • Dr. Antoni Santisteban Fernández
 • Dr. José Tejada Fernández

Gestió administrativa

doctorat.educacio@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 40
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/doctorateducacio/