Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Tesis sota protecció

Tesi sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia

En el cas que la teva tesi hagi d'estar sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia, cal que consultis el procediment, el document que cal emplenar i signar per ser consultada (declaració de confidencialitat per a les persones que assisteixin a l'acte de la defensa, o que siguin membres del tribunal de la tesi, o que tinguin accés al contingut íntegre de la tesi doctoral) i el document de fi de la confidencialitat.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.