Sol·licituds

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat es reuneix d'acord amb el calendari que pots consultar aquí.

Atès que són necessàries una revisió i preparació de cada cas, les sol·licituds que s'hi presentin han d'arribar a l'Escola de Doctorat, en format i amb signatures originals, amb una antelació mínima de 7 dies hàbils. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a posposar les sol·licituds per a posteriors reunions de la Junta Permanent en funció del tema.

Al final d'aquest text trobaràs el model de sol·licitud, que haurà d'anar signada pel/per la doctorand/a, per tots/es els/les seus/ves directors/es de tesi, pel/per la tutor/a i pel/per la coordinador/a del seu programa de doctorat. Un cop revisat el cas, la Junta Permanent podrà demanar documentació complementària.

El llistat de resolucions positives es publicarà durant la setmana següent a la reunió en aquesta pàgina web. Les resolucions denegatòries o que presentin alguna incidència es comunicaran individualment per correu electrònic.

 

Si no trobes en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/Passaport, NIU, nom i cognoms).


Sol·licitud a la Junta Permanent