Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Normativa, calendari i taxes

En aquest apartat trobaràs la normativa relativa al funcionament del Doctorat a la UAB, així com el calendari acadèmic d'enguany.

A l'enllaç que hi ha a continuació trobareu el calendari de l'Escola de Doctorat amb els apartat següents:

Calendari de gestions dels doctorands
Hi trobareu la informació dels diferents tràmits administratius de l'Escola de Doctorat.

Calendari de referència per als dipòsits de tesi  
Hi trobareu la informació del calendari per als dipòsits de tesi, les dates en què s’aprovaran els tribunals i en què es podrà defensar la tesi durant aquest any.

Reunions de la Junta Permanent, de la Comissió de Doctorat i del Comitè de Direcció
Hi trobareu informació sobre el calendari de sessions de la Comissió de Doctorat, de la Junta Permanent i del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat.

Processos interns relacionats amb els programes de doctorat
Hi trobareu els calendaris dels processos interns dels programes de doctorat.