Normativa, calendari i taxes

En aquest apartat trobaràs la normativa relativa al funcionament del Doctorat a la UAB, així com el calendari acadèmic d'enguany.

Als enllaços que hi ha a continuació trobareu:

Calendari Acadèmic-administratiu de la UAB
S'hi recullen els períodes de gestions del doctorat, com ara matrícula, anul·lacions, presentació propostes de premis extraordinaris, etc. Consulteu els apartats 2.6, 2.7, 3.2, 7.2, 8 i 11.2.

Calendari de referència de dipòsit, aprovació del tribunal i difusió de la defensa de la tesi  
Hi trobareu la informació del calendari per als dipòsits de tesi, les dates en què s’aprovaran els tribunals i en què es podrà defensar la tesi durant aquest any.

Calendari d’extinció dels Reials Decrets, pel que fa a les tesis doctorals
Hi trobareu la informació del calendari d’extinció dels diferents programes de doctorat i de les tesis.

Calendari de sessions de les Comissions de l'Escola de Doctorat
Informació sobre el calendari de sessions de la Comissió de Doctorat, de la Junta Permanent i del Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat.
 

Calendari acadèmic i administratiu de la UAB 2020-2021
Calendari acadèmic i administratiu de la UAB 2019-2020
Calendari de referència de dipòsit, aprovació del tribunal i difusió 2020
Calendari de referència de dipòsit, aprovació del tribunal i difusió 2019
Calendari de reunions de la Junta Permanent i de la Comissió de Doctorat 2020
Calendari de reunions de la Junta Permanent i de la Comissió de Doctorat 2019