Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

SGIQ de l'Escola de Doctorat

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) a partir del qual s’ha elaborat el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola de Doctorat (SGIQ_ED), que ha estat aprovat per la Junta Permanent.

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’Escola és l’eina amb què es dota l’Escola per garantir la qualitat dels seus programes de doctorat i també en la recerca que es desenvolupa en les tesis doctorals i les activitats formatives d’aquest període, i estableix una infraestructura de funcionament intern i un conjunt de processos orientats a la millora contínua de les titulacions.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUANECA i ENQA.

Els propers 4 i 5 de juliol l’Escola de Doctorat rebrà la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) nomenat per AQU per dur a terme l’avaluació i Certificació del SGIQ de l’Escola de Doctorat. Consulta l’agenda i detalls de la visita

Avaluació 2021 AQU transversals doctorat

Processos del SGIQ de l'Escola de Doctorat

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport

La UAB als rànquings

En aquesta pàgina trobareu informació dels rànquings de prestigi on podeu trobar la Universitat Autònoma de Barcelona com a una de les millors universitats de l'estat espanyol.