Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Enquestes de satisfacció

L'Escola de Doctorat, en col·laboració amb l'Oficina de Qualitat Docent, preparen cada curs acadèmic dues tandes d'enquestes per als doctorands i doctorandes que han defensat la tesi i per als directors i directores que les han dirigit. Aquestes enquestes es poden fer en català, en castellà i en anglès.

El calendari d'aquestes enquestes és el següent:

  • 1a edició: per a les tesis defensades entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.
  • 2a edició: per a les tesis defensades entre l'1 de juny i el 30 de setembre.

Consulteu el model d'enquesta per a titulats i titulades de doctorat que han defensat la tesi en un curs acadèmic.

Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

Models d'enquestes de satisfacció realitzades fins el curs 2020-2021.

Un cop s'han realitzat les enquestes, l'Oficina de Qualitat Docent publica els resultats, que pots consultar a continuació: