Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Enquestes de satisfacció

L'Escola de Doctorat, en col·laboració amb l'Oficina de Qualitat Docent i Alumni UAB, prepara cada curs acadèmic dues tandes d'enquestes per als doctors/es que han defensat la tesi i per als directors i directores que les han dirigit. Aquestes enquestes es poden fer en català, en castellà i en anglès.

A partir del curs 23/24, també es farà enquesta als estudiants de doctorat matriculats del 2n, 3r, 4t i 5è seguiment.

El calendari d'aquestes enquestes és el següent:

  • 1a edició: per a les tesis defensades entre l'1 d'octubre i el 31 de maig.
  • 2a edició: per a les tesis defensades entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
  • L'enquesta adreçada als estudiants de doctorat s'enviarà cada curs acadèmic durant el mes d'abril.

Consulteu el model d'enquesta per a titulats i titulades de doctorat que han defensat la tesi en un curs acadèmic.

Consulteu el model d'enquesta per a directors i directores de tesi.

Consulteu el model d'enquesta per a estudiants matriculats.

Models d'enquestes de satisfacció realitzades fins el curs 2020-2021.

Un cop s'han realitzat les enquestes, l'Oficina de Qualitat Docent publica els resultats, que pots consultar a continuació: