Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Inserció laboral

AQU Catalunya ha dut a terme durant els primers mesos de l'any 2023 el sisè estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball. En concret, els estudis sobre la inserció laboral dels doctors del sistema universitari català es duen a terme amb una periodicitat triennal des de l'any 2008 (2008, 2011, 2014, 2017, 2020 i 2023).

En aquesta edició s'han enquestat 2.490 persones doctorades (53,4% de taxa de resposta), corresponents a la promoció del curs 2017-2018 i 2018-2019.

Els resultats detallats de l'estudi són consultables a la pàgina web d'AQU Catalunya.

Descarregar l'informes:

Ofertes laborals Alumni UAB

En aquest enllaç trobaràs les ofertes laborals post-doc que la UAB fa arribar a Alumni UAB per a la seva publicació.