Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

L'equip de l'Escola de Doctorat

Direcció

Membres de la direcció de l'Escola de Doctorat
Nom Càrrec Telèfon Adreça electrònica
Inma Ponte Directora de l'Escola de Doctorat (93 586) 85 53 directora.doctorat@uab.cat
Carme Tost Cap de la Unitat Tècnica de Doctorat (93 581) 30 00 carme.tost@uab.cat
Isabel Sempere Secretària (93 581) 40 44

escola.doctorat@uab.cat
isabel.sempere@uab.cat

Activitats Transversals

Activitats transversals
Nom Càrrec Telèfon Adreça electrònica
Marta López Activitats transversals   ed.transversals@uab.cat

Unitat Tècnica de Doctorat

Membres de la Unitat Tècnica de Doctorat
Nom Càrrec / Secció Telèfon Adreça electrònica
Marta Figuerola Responsable d'Afers Acadèmics (93 581) 44 44 marta.figuerola@uab.cat
Carol Ahufinger Afers Acadèmics (93 586) 82 69 carolina.ahufinger@uab.cat
ed.expedients@uab.cat
Dolors Moreno Afers Acadèmics (93 581) 31 29 dolors.moreno@uab.cat
ed.certificats@uab.cat
Josep Padreny Afers Acadèmics (93 586) 82 69 josep.padreny@uab.cat
ed.matricula@uab.cat
Jèssica Nebot Afers Acadèmics (93 581) 31 29 jessica.nebot@uab.cat
ed.fitxa.defensa@uab.cat
Montse Soto Responsable d'admissions (93 581) 43 27 montse.soto@uab.cat
ed.admissions@uab.cat
Eva Humet Afers Acadèmics (93 581) 12 55 ed.comissions@uab.cat
ed.cotutela@uab.cat
Sergi Expósito Tesis (93 581) 42 11 ed.seguiments@uab.cat
Emma Puig Tesis (93 581) 42 11 ed.documentacio.defenses@uab.cat
Raquel Lozano Tesis (93 581) 38 36 raquel.lozano@uab.cat
ed.intranet@uab.cat
Sara Rueda Tesis (93 581) 38 36 tesis@uab.cat
Alicia Izquierdo Títols (93 581) 31 29 ed.titols@uab.cat

Gestió Econòmica de l'Administració

Membres de la Gestió Econòmica de l'Administració
Nom Càrrec Telèfon Adreça electrònica
Mario Jiménez Gestor econòmic (93 586) 84 87 ed.economia@uab.cat

Gestió de la Qualitat

Membres de la Gestió de la Qualitat
Nom Càrrec Telèfon Adreça electrònica
Cristina Espín Gestora de qualitat de plans docents (93 581) 48 30 ed.qualitat@uab.cat
ed.pla.docent@uab.cat

 

Si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms.