Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Certificats

Certificats acadèmics

En aquesta secció trobes tota la informació necessària per a demanar certificats acadèmics dels estudis de doctorat.

Altres certificats
(aquests certificats no tenen cap cost econòmic)

 • Certificats de direcció de tesi doctoral. Cal adreçar-se al cap de Departament per tal de sol·licitar-ho.
 • Certificats de participació com a membre de tribunal. Cal demanar-ho a ed.certificats@uab.cat. Trobaràs més informació en aquesta mateixa pàgina.

 

Per sol·licitar certificats acadèmics has d'adreçar-te a l'Escola de Doctorat.

Pots fer-ho de dues maneres:

 1. Per correu postal
  Escola de Doctorat
  Planta 3 - Edifici U
  Travessera de Can Miró, s/n - Campus UAB
  08193 Bellaterra (Barcelona).
   
 2. Enviar un correu a ed.certificats@uab.cat


Tant si ho demanes per correu postal com si ho fas per correu electrònic, has d'enviar el formulari de sol·licitud acompanyat del comprovant del pagament. Aquesta taxa, de 27,27 €, s'ha d'ingressar per transferència (no és possible fer-ho via Bizum) al compte següent:
IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

IMPORTANT: Cal que emplenis tots els camps de la Sol·licitud o no podrem emetre el certificat.

En cas que el demanis en nom d’una altra persona, cal l’autorització de l’interessat/da, així com la identificació de la persona autoritzada (NIF/NIE o passaport).


Observacions:

 • Els certificats només es faran en català o en castellà.
 • Les dades de l'expedient acadèmic es certificaran només segons el model de certificat acadèmic personal que s'ha establert per aquesta Universitat. No es certificaran, per exemple, part dels estudis.
 • Només es certificaran les dades que estiguin documentades als arxius d'aquesta Universitat.
 • L'Escola de Doctorat eliminarà, d'acord amb les instruccions, els certificats que no s’hagin recollit en un termini de 3 anys des de la data de la seva elaboració. Si la persona interessada vol tornar a demanar-lo, haurà d’abonar de novament la taxa corresponent.

És possible que quan tornis al teu país, vulguis que el títol de doctor per la UAB sigui reconegut i tingui els mateixos efectes o similars que el títol de doctor obtingut al teu país. Per això, et recomanem que un cop hagis defensat la teva tesi, si tens intenció de "reconèixer" (homologació, equivalència, etc.) el títol de doctor de la UAB al teu país, demanis un certificat per homologar. En aquest apartat trobaràs la informació necessària. En aquest certificat es fa constar la informació del contingut del programa de Doctorat, les activitats cursades, el tipus de durada del doctorat, les competències adquirides, etc. (pots afegir tot allò més que vulquis que posem al certificat).

Per sol·licitar certificats per a l'homologació del títol de Doctor/a a l'estranger has d'adreçar-te a l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms). L'Escola de Doctorat sol·licitarà a la coordinació del programa de doctorat l'emissió d'una certificació amb el contingut del doctorat que has realitzat i, un cop rebuda, tramitarà la certificació específica per a l'homologació del títol de Doctor/a.

Pots fer-ho de dues maneres:

 1. Per correu postal
  Escola de Doctorat
  Planta 3 - Edifici U
  Travessera de Can Miró, s/n - Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Barcelona)

 2. Enviant un correu electrònic a ed.certificats@uab.cat (si envies un email cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).
   

Has d'abonar la taxa corresponent per a aquestes certificacions:

 • Certificat per a l'homologació: 30,00 €
 • Certificat acadèmic: 27,27 €

El termini per a l'expedició dels certificats per a l'homologació del títol de Doctor/a és d'un mínim de 15 dies.

Tant si envies la sol·licitud per correu postal com si ho fas per correu electrònic, has d'enviar el formulari de sol·licitud acompanyat del comprovant del pagament. Aquesta taxa s'ha d'ingressar al compte següent:

IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

Les dades personals que cal fer constar a la sol·licitud són les següents:

 • Nom i cognoms, DNI o passaport, data de naixement, nacionalitat, adreça (carrer/plaça/avinguda i número), població (on vols que te'l fem arribar), província, codi postal, email i telèfon.


Observacions:

 • Els certificats només es faran en català o en castellà.
 • Només es certificaran les dades que estiguin documentades als arxius d'aquesta universitat.
 • L'Escola de Doctorat eliminarà, d'acord amb les instruccions, els certificats que no s’hagin recollit en un termini de 3 anys des de la data de la seva elaboració. Si la persona interessada vol tornar a demanar-lo, haurà d’abonar de novament la taxa corresponent.

 

Legalització dels certificats per a l'homologació del títol de doctor/a

1) L'estudiant ha d'anar al notari que té dipositades les signatures de la Universitat, a l'adreça seguent:

Notari de Cerdanyola del Vallès
Sr. Teodoro López Cuesta Fernández
Avinguda Primavera, 7, 1r 1a
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 692 50 00 - 93 692 53 66

2) Per finalitzar, l'estudiant ha de gestionar el reconeixement de la signatura del notari per part del Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya:

Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
C. Notariat, 4
08001 Barcelona

Tel. 93 317 48 00

 

Els certificats sobre la direcció i/o tutorització de la tesi doctoral s'han de sol·licitar al programa de Doctorat.

El/la cap del Departament responsable del programa serà qui emetrà i signarà aquests certificats.

 

Els certificats d'haver participat en un tribunal de tesi doctoral els emetrà l'Escola de Doctorat i els signarà la Directora de l'Escola.

Per sol·licitar el certificat d'haver estat membre d'un tribunal de tesi, cal enviar un correu a ed.certificats@uab.cat.

Cal que ens facis arribar el teu número de DNI i que ens indiquis si ets professor/a de la UAB.

 

Aquests són els diferents tipus de certificats que pots demanar:

 1. Certificat acadèmic personal del teu expedient de Doctorat (es farà constar tot l'expedient realitzat fins el moment de la sol·licitud).
  • Si vas realitzar el programa de Doctorat regulat pel RD 185/1985 es podrà fer constar la sol·licitud dels títols del DESE i el Màster en Iniciació a la Recerca, sempre que hagis abonat les taxes corresponents per a la seva expedició.
  • Si vas realitzar el programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998 es podrà fer constar la sol·licitud dels títols del DESE, Màster en Iniciació a la Recerca i el DEA, sempre que hagis abonat les taxes corresponents per a la seva expedició.

 

Cada tipus de certificat té associada una taxa acadèmica:

 • Certificat ordinari: 27,27 €
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 1ª categoria: 13,64 €*
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 2ª categoria i d'honor: gratuït*


Trasllat d'expedient:

 • Certificat ordinari: 54,54 €
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 1ª categoria: 27,27 €*
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 2ª categoria i d'honor: gratuït*


* Cal haver presentat prèviament a l’Escola de Doctorat el carnet corresponent i aquest document cal que estigui vigent quan es faci efectiu el pagament certificat.

Pots dur a terme el pagament del certificat en dues modalitats:

 1. Mitjançant un ingrés al número de compte ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA. Caldrà que adjuntis a la sol·licitud el comprovant original de l'ingrés. 
   
 2. Pagament amb moneder electrònic o targeta de dèbit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Doctorat de la UAB (campus de Bellaterra).