Certificats

Certificats acadèmics

En aquesta secció trobes tota la informació necessària per a demanar certificats acadèmics.

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

Per sol·licitar certificats acadèmics has d'adreçar-te a l'Escola de Doctorat.

Pots fer-ho de tres maneres:

 1. Venir personalment (cal demanar cita prèvia)

  Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 2. Per correu ordinari

  Escola de Doctorat
  Planta 3 - Edifici U
  Travessera de Can Miró, s/n - Campus UAB
  08193 Bellaterra (Barcelona).
   
 3. Enviar un correu a ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms)


Si envies la sol·licitud per correu postal hauràs d'enviar el formulari de sol·licitud (original i còpia) acompanyat de l'original del comprovant del pagament. Aquesta taxa s'ha d'ingressar al compte següent:
IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

Les dades que cal formalitzar a la sol·licitud són les següents:

 • Dades personals: nom i cognoms, DNI o passaport, data de naixement, nacionalitat, adreça (carrer/plaça/avinguda i núm.), població (on vols que te'l fem arribar), província, codi postal, e-mail i telèfon.
 • Tipus de certificat que sol.licites (consulta més avall l'apartat 'Tipus').
 • Altres:
  • Idioma en què vols que estigui redactat el certificat (català o castellà).
  • Data i signatura de la persona interessada.


En cas que el sol·licitis a l’Escola de Doctorat, pots demanar que el certificat et sigui tramès per correu ordinari amb justificant de recepció.

En cas que el demanis en nom d’una altra persona, cal l’autorització de l’interessat/da, així com la identificació de la persona autoritzada (NIF/NIE o passaport).

 

Observacions:

 • Els certificats només es faran en català o en castellà.
 • Les dades de l'expedient acadèmic es certificaran només segons el model de certificat acadèmic personal que s'ha establert per aquesta Universitat. No es certificaran, per exemple, part dels estudis.
 • Només es certificaran les dades que estiguin documentades als arxius d'aquesta Universitat.

Sol·licitud de certificat
Consulta d'expedient per a estudiants matriculats a partir del curs 96/97

Per sol·licitar certificats per a l'homologació del títol de Doctor/a a l'estranger has d'adreçar-te a l'Escola de Doctorat a través de l'adreça certificats@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms). L'Escola de Doctorat sol·licitarà a la coordinació del programa de doctorat l'emissió d'una certificació amb el contingut del doctorat que has realitzat i, un cop rebuda, tramitarà la certificació específica per a l'homologació del títol de Doctor/a.

Pots fer-ho de tres maneres:

 1. Venir personalment (cal demanar cita prèvia)

  Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

  En cas que el demanis en nom d'una altra persona, cal l'autorització de la persona interessada, així com la identificació de la persona autoritzada(NIF/NIE o passaport).

 2. Per correu postal

  Escola de Doctorat
  Planta 3 - Edifici U
  Travessera de Can Miró, s/n - Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Barcelona)

 3. Enviant un correu electrònic a ed.certificats@uab.cat (si envies un email cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).
   
Has d'abonar la taxa corresponent per a aquestes certificacions:
 • Certificat per a l'homologació: 30,00 €
 • Certificat acadèmic: 27,27 €
  (preus corresponents al curs 2018-2019)

El termini per a l'expedició dels certificats per a l'homologació del títol de Doctor/a és d'un mínim de 15 dies.

Si envies la sol·licitud per correu postal hauràs d'enviar el formulari de sol·licitud (original i còpia) acompanyat de l'original del comprovant del pagament. Aquesta taxa s'ha d'ingressar al compte següent:

IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

Les dades personals que cal fer constar a la sol·licitud són les següents:

 • Nom i cognoms, DNI o passaport, data de naixement, nacionalitat, adreça (carrer/plaça/avinguda i número), població (on vols que te'l fem arribar), província, codi postal, email i telèfon.


Observacions:

 • Els certificats només es faran en català o en castellà.
 • Només es certificaran les dades que estiguin documentades als arxius d'aquesta universitat.

 

Legalització dels certificats per a l'homologació del títol de doctor/a

1) L'estudiant ha d'anar al notari que té dipositades les signatures de la Universitat, a l'adreça seguent:

Notari de Cerdanyola del Vallès
Sr. Teodoro López Cuesta Fernández
Avinguda Primavera, 7, 1r 1a
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 692 50 00 - 93 692 53 66

2) Per finalitzar, l'estudiant ha de gestionar el reconeixement de la signatura del notari per part del Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya:

Col·legi Oficial de Notaris de Catalunya
C. Notariat, 4
08001 Barcelona

Tel. 93 317 48 00

 

Aquests són els diferents tipus de certificats que pots demanar:

 1. Certificat acadèmic personal del teu expedient de Doctorat (es farà constar tot l'expedient realitzat fins el moment de la sol·licitud).
  • Si vas realitzar el programa de Doctorat regulat pel RD 185/1985 es podrà fer constar la sol·licitud dels títols del DESE i el Màster en Iniciació a la Recerca, sempre que hagis abonat les taxes corresponents per a la seva expedició.
  • Si vas realitzar el programa de Doctorat regulat pel RD 778/1998 es podrà fer constar la sol·licitud dels títols del DESE, Màster en Iniciació a la Recerca i el DEA, sempre que hagis abonat les taxes corresponents per a la seva expedició.
 2. Trasllat d'expedient acadèmic (has d'adjuntar la carta d’acceptació de la universitat de destí).
 3. Llicenciatura cursada a la UAB.

Cada tipus de certificat té associada una taxa acadèmica:

 • Certificat ordinari: 27,27 €
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 1ª categoria: 13,64 €*
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 2ª categoria i d'honor: gratuït*


Trasllat d'expedient:

 • Certificat ordinari: 54,54 €
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 1ª categoria: 27,27 €*
 • Certificat a un membre de família nombrosa de 2ª categoria i d'honor: gratuït*


* Cal haver presentat prèviament a l’Escola de Doctorat el carnet corresponent i aquest document cal que estigui vigent quan es faci efectiu el pagament certificat.

Pots dur a terme el pagament del certificat en dues modalitats:

 1. Mitjançant un ingrés al número de compte ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA. Caldrà que adjuntis a la sol.licitud el comprovant original de l'ingrés. 
   
 2. Pagament amb moneder electrònic o targeta de dèbit a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Doctorat de la UAB (campus de Bellaterra).

Taxes de Doctorat curs 2019-2020
Taxes de Doctorat curs 2018-2019