Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Detecció de similituds (Turnitin)

A partir del 29/1/2024 serà obligatori incloure l’informe de similitud Turnitin del fitxer de la tesi en el moment de la sol·licitud del dipòsit. Per aconseguir l’informe, prèviament a iniciar el dipòsit en línia, caldrà que l’estudiant de doctorat sol·liciti l’alta a Turnitin utilitzant el seu identitificador NIU@uab.cat i contrasenya de la UAB. Disposeu de més informació sobre com identificar-vos en aquest enllaç

Les altes a Turnitin es faran efectives els dilluns no festius de cada setmana. Rebreu un missatge de Turnitin per confirmar l'alta (en cas que no el trobeu, reviseu el correu brossa).

Les altes a Turnitin durant la darrera setmana de juliol i durant el mes d'agost es gestionaran en les següents dates:
- Sol·licituds rebudes entre el 29/7 i el 31/7 a les 21.00 h: l'alta es tramitarà el 31/07
- Sol·licituds rebudes entre l'1 i  l'11/8: l'alta es tramitarà el 12/8
- Sol·licituds rebudes entre el 12 i el 25/8: l'alta es tramitarà el 26/8
- Sol·licituds rebudes entre el 26/8 i l'1/9: l'alta es tramitarà el 2/9

Un cop hagis obtingut l'informe de Turnitin (on consta el percentatge de similituds i el text de la tesi coincident ressaltat en colors), cal que l'incorporis com a fitxer en el moment de fer el dipòsit online (document 44). També hauràs d'incorporar aquest document com a declaració jurada i a on podràs indicar, si és el cas, els motius de les similituds detectades (document 45). A les preguntes més freqüents, al final d’aquest text, trobaràs informació sobre les possibles interpretacions dels resultat dels percentatges.

A continuació trobaràs un seguit de recursos que t'ajudaran a conèixer millor aquest programa:

També pots trobar manuals de suport directament a la pàgina web de Turnitin.

A continuació posem a la teva disposició  les preguntes més freqüents:

 • Com puc accedir a Turnitin per primer cop?
  Després de haver enviat el formulari, podràs accedir a Turnitin quan hagis rebut un correu d'invitació enviat pel mateix programa al teu correu institucional de la UAB. L'assumpte del correu serà You have been enrolled ia a Turnitin class by your instructor, i el remitent serà Turnitin No Reply <noreply@turnitin.com>. Aquest correus s’enviaran des de Turnitn els dilluns no festius de cada setmana.
 • No m'arriba el correu d'invitació de Turnitin. Què faig?
  Recorda que aquest missatge arriba a la teva bústia de correu institucional de la UAB el dilluns següent a la data en què hagis sol·licitat l'alta mitjançant el formulari. Revisa també el correu brossa. Si tot i així no el localitzes, envia un correu a ed.antiplagi@uab.cat.
 • No m'arriba el correu de gestió de la contrassenya d'accés. Què faig?
  Recorda que l'usuari amb què estàs registrat a Turnitin és la teva adreça de correu institucional en el format nom.cognom@uab.cat o nom.cognom@autonoma.cat. NO FACIS SERVIR L'IDENTIFICADOR NIU@uab.cat. Si fa més de 15 dies que vas rebre el correu d'invitació de Turnitin, pot ser que l'enllaç hagi caducat. Escriu a ed.antiplagi@uab.cat per sol·licitar que el tornin a activar.
 • Amb quin correu accedeixo a Turnitin una vegada estigui donat d'alta?
  Per accedir a Turnitin cal que rebis una invitació on s'explicarà com generar la teva contrassenya (veure apartat Com puc accedir a Turnitin per primer cop?). Tant si ets estudiant de doctorat, director/a de tesi o coordinador/a del programa de doctorat, per accedir a Turnitin necessites fer-ho amb el correu institucional de la UAB: nom.cognom@uab.cat o nom.cognom@autonoma.cat (mai amb l'identificador NIU@uab.cat). Si tens qualsevol incidència per accedir al teu correu institucional, contacta amb el cas@uab.cat.
 • Si soc director/a extern/a de la tesi i no tinc correu institucional de la UAB, com accedeixo?
  Si ets director/a de tesi extern/a a la UAB i no disposes de correu electrònic institucional de la UAB, has de posar-te en contacte amb directora.doctorat@uab.cat.
 • Quins documents puc passar per Turnitin?
  Pots utilitzar el programa de detecció de similituds per a tot allò que estigui relacionat amb la tesi i amb la teva línia de recerca.
 • Fins quan tinc accés a Turnitin?
  Fins el moment en què facis el dipòsit de la tesi.
 • Quin és el criteri de la UAB per saber si hi ha plagi en una tesi? Es determina a partir d'un percentatge X?
  Com a idea general, el programa Turnitin en el seu informe detecta únicament similituds, que no és el mateix que detectar el grau d'originalitat de la tesi. Per establir el grau d'originalitat del text, cal fer una interpretació de l'informe, a partir no només del % de similitud, sinó també considerant el tipus de similituds trobades i si les fonts són del mateix autor o no.
  Aquest percentatge i la interpretació dels tipus de similitud canviaran significativament segons l'àrea de coneixement de la tesi i en funció de si els resultats de la tesi estiguin ja publicats o no. Per exemple, en tesis d'àrea de coneixement experimental és normal que es trobin similituds en la descripció dels mètodes usats, ja que moltes vegades ja estan establerts. O naturalment, si de la tesi s'han derivat algunes publicacions és normal que també es trobin similituds entre la tesi i aquests treballs.
  Per aquesta raó, ni la Junta Permanent ni l'Escola de Doctorat han establert cap percentatge de similitud que delimiti si un treball és o no original. És el director/tutor de la tesi, a l'informe d'acceptació del dipòsit de la tesi, qui dictaminarà si atenent el percentatge i tipologia de similitud trobada valida la tesi com a original. Serà el director/tutor de la tesi qui en el text del seu informe pot justificar, si ho considera necessari, la seva validació de la tesi com a text original.
 • El problema és que diversos capítols o parts de la meva tesi són publicats (o estan en el repositori en línia), així que el programa detecta un nivell de similitud alt en aquests capítols. Es considera plagi?
  Això pot passar i si, com en aquest cas, l'autor dels treballs publicats es correspon a l'autor de la tesi, és clar que el percentatge de similitud a causa d'aquestes coincidències no afecta l'originalitat del manuscrit.
 • En l'apartat de la bibligrafia el programa detecta normalment un nivell alt de similitud. Com es pot eliminar del % total similitud?
  Per a aquesta situació està previst que es pugui utilitzar un filtre que exclou la bibliografia. En aquesta pantalla es mostra una imatge de com es pot activar aquest filtre.
  S'ha d'anar sobre la icona representada per un embut, i activar les opcions d'excloure la bibliografia i d'excloure les cites. L'activació d'aquest filtre també reduirà el percentatge de similitud.
  Filtre per excloure la bibliografía de l'informe de Turnitin
 • En la cas de similitud detectada en combinacions de paraules recurrents en el manuscrit de la tesi, com es pot eliminar del % total similitud?
  En aquest cas, es pot aplicar també un filtre per nombre de paraules o % de text, per evitar les similituds de combinacions de paraules molt usades en el teu text. 

           Filtre per excloure les combinacions de paraules de l'informe de Turnitin

 • Com a estudiant de doctorat, com he de justificar aquest nivell de similitud alt (similituds per publicació d'articles, etc.) en tesis per compedis?
  En el document de declaració jurada hauràs d’incorporar els motius de les similituds detectades. I el director/tutor de la tesi és qui validarà l'originalitat del manuscrit i qui, si ho considera adient, justificarà i validarà en el seu informe el grau de similitud.