Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Gestió de les dades de recerca

Dades de recerca

En aquest apartat trobareu la informació del que és un Pla de gestió de dades (PGD). L’objectiu és que reflexioneu, junt amb els vostres directors/es de tesi, sobre la necessitat de dissenyar aquest pla, amb la finalitat d’organitzar millor la recollida de dades, d’aplicar una metodologia i preveure el compliment dels principis FAIR. Aquesta informació l’haureu d’explicar a les sessions d’avaluació de seguiment de cada curs acadèmic.

Per a elaborar el vostre Pla de gestió de dades per a la tesi doctoral, us recomanem consultar la Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands.
A CORA.eiNa DMP trobareu una plantilla específica per a elaborar el PGD de manera assistida per l’aplicatiu, amb els apartats específics i amb exemples.
Per entendre millor tots els beneficis que aporta l’elaboració d’un PGD en l’organització de les dades de recerca de la vostra tesi, també podeu visualitzar aquest vídeo de la UPF adreçat a doctorands.

En aquest enllaç al web de de Propietat intel·lectual i accés obert és on s'explica què és i com es pot fer un pla de gestió de dades.

Les Biblioteques de la UAB, juntament amb l’Escola de Doctorat, també ofereixen cursos específics per a estudiants de doctorat sobre les dades de recerca. Els trobareu en aquest enllaç a les activitats transversals amb el nom: Dades de recerca: ​publicar-les en obert i fer el pla de gestió de dades. Els cursos s'ofereixen en tres idiomes: català, castellà i anglès. Els estudiants amb contracte a la UAB, així com el personal que dirigeix i tutoritza les tesis, també poden optar als cursos formatius que es gestionen des de l’àrea de formació de la UAB (formació@uab.cat).

Si necessiteu més informació sobre la gestió de les dades (elaboració del PGD i publicació), adreceu-vos a la vostra biblioteca de referència a través del Pregunt@.

En el cas de dubtes sobre recollida de dades humanes, consulteu aquesta plana.