Cotutela internacional

La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela internacional. En aquest cas, els doctorands faran els seus treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi doctoral en cadascun dels dos centres signants del conveni.

Només es podran signar acords durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat de la UAB. Has de tenir en compte que el temps aproximat de tramitació de la cotutela és de sis mesos. Per tant, cal que iniciïs el tràmit, presentant la sol·licitud a l'Escola de Doctorat, amb la suficient antelació.

En finalitzar el procés de defensa d'una tesi doctoral en règim de cotutela internacional, el doctorand/a podrà disposar de dos títols de doctor/a, un per cada centre, d'acord amb les condicions conveniades entre les dues institucions.