Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Sol·licituds a la Junta Permanent

Pots consultar la composició de la Junta Permanent.

Calendari

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat es reuneix d'acord amb aquest calendari.

Atès que són necessàries una revisió i preparació de cada cas, les sol·licituds que s'hi presentin han d'arribar amb les signatures corresponents, com a molt tard el primer dia laborable de cada mes. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a posposar les sol·licituds per a reunions posteriors de la Junta Permanent en funció del tema.

 

Sol·licituds

La sol·licitud consta de dos passos. La data d’entrega és la del segon pas. Cal haver iniciat la sessió al teu compte de la UAB.

Pas 1: Preparació de la sol·licitud i signatura del document

 • En aquest pas has d'introduir els detalls de la sol·licitud, els motius i la documentació adjunta. Obtindràs un document en PDF per descarregar que hauran de signar el tutor o tutora, tots els directors de tesi i el coordinador o coordinadora del programa de doctorat.
 • Les signatures han de ser digitals. En cas que alguna persona ho hagi de fer manualment, ha de signar la primera. Seguidament s'ha d'escanejar el document i la resta de persones ha de signar el document escanejat.

 

Pas 2: Presentació de la sol·licitud a la Junta Permanent.

 • Introdueix el document amb totes les signatures indicades que has obtingut en el pas anterior.

 

Resolucions

El llistat de resolucions positives es publicarà durant la setmana següent a la reunió en aquesta pàgina web. Les resolucions denegatòries o que presentin alguna incidència es comuniquen individualment per correu electrònic o mitjançant l'aplicació e-NOTUM.

 

Si no trobes la informació que necessites en aquesta pàgina, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms). 

Tema

Sol·licituds de canvi de dedicació de temps complet a parcial o a la inversa, presentades passats els dos primers cursos de doctorat.


Resum de la normativa

El temps mínim i màxim per dipositar la tesi és el següent:

 • Temps complet
  Mínim de 2 anys a partir de la data d'admissió (3 matrícules) i màxim de 5 anys.

 • Temps parcial
  Mínim de 4 anys a partir de la data d'admissió (5 matrícules) i màxim de 8 anys.

 

- Tingues en compte que els canvis de dedicació un cop iniciat el període de pròrroga no tenen efecte en la data màxima de finalització de la tesi.

 • Si ets a temps complet, inicies la pròrroga el curs que fas el quart seguiment*
 • Si ets a temps parcial, inicies la pròrroga el curs que fas el cinquè seguiment*
  • *En cas que hagis fet un canvi de dedicació anteriorment, aquests paràmetres poden variar

- Si la resolució és positiva, el canvi tindrà efectes en la data de la reunió de la Junta Permanent en què s'ha autoritzat.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius del canvi

Tema

En aquest format, disponible només per a circumstàncies excepcionals, s'assegura que no es farà publicitat d'alguns aspectes de la tesi i de la defensa, ni tampoc de l'arxivament de la tesi.


Resum de la normativa

Cal que la comissió acadèmica del programa de doctorat determini la necessitat d'optar per aquest format, que pot deure's a circumstàncies com la participació d'empreses al programa de doctorat o a l'escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o bé la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • S'ha d'adjuntar la documentació llistada en aquest document.

Resum de la normativa

Excepcionalment es pot fer la defensa fora de la UAB, en espais vinculats a la recerca.

Consulta la relació de llocs on està autoritzada la defensa i pels quals no cal fer cap tràmit amb la Junta Permanent.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Lloc on s'ha fet la recerca i la recollida de dades de la tesi.
 • Nom del lloc on es vol fer la defensa de la tesi.
 • Descripció del lloc on es vol fer la defensa de la tesi: ha d'incloure si es tracta d'un centre docent i si disposa de la capacitat, mitjans i condicions d'accessibilitat necessaris per fer-hi la defensa.

La normativa indica que la defensa de la tesi ha de ser presencial. En casos degudament justificats, es pot realitzar una defensa on alguna o totes les persones implicades es connectin en línia:
 

Defensa totalment virtual
Cal que la Junta Permanent autoritzi prèviament i que es justifiqui la impossibilitat de fer la defensa de forma presencial. Cal aportar documents mèdics, laborals, familiars, etc. que ho corroborin.

S'entén per defensa totalment virtual quan:

 • El doctorand o doctoranda i tots els membres del tribunal es connecten des d'ubicacions físiques diferents.
 • El doctorand o doctoranda és en una ubicació i el tribunal està reunit en una altra ubicació.
 • El doctorand o doctoranda és en una ubicació fora del campus de la UAB i l'acompanya part del tribunal.

 

Defensa semipresencial
No cal que la Junta Permanent l'autoritzi prèviament. El departament ha d'indicar a la fitxa de difusió que es vol fer la defensa amb aquesta modalitat.

S'entén per defensa semipresencial quan:

 • El doctorand o doctoranda és físicament a la UAB i l'acompanya com a mínim un dels membres del tribunal. La resta de membres es poden connectar en línia.

 

Resum de la normativa

Excepcionalment, la Junta Permanent pot autoritzar el dipòsit de la tesi abans que hagi transcorregut el termini mínim per fer-ho (2 anys per a la dedicació a temps complet i 4 anys per a la dedicació a temps parcial), sempre que s'hagin realitzat les activitats obligatòries i estiguin validades a l'expedient.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • La data aproximada en què es vol dipositar i defensar la tesi.
 • Si s'han realitzat totes les activitats obligatòries del programa i que el director les ha validat (són les activitats amb un botó blau, al costat hi ha de dir "validat" )