Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Un edifici per al segle XXI

Façana de la Masia de Can Miró en l'actualitat

Remodelada a partir de l'antiga masia de can Miró, l'edifici que acull les actuals Escola de Postgrau i Escola de Doctorat és un espai multifuncional dotat de les més modernes tecnologies, plantejat com un entorn formatiu però també relacional on estudiants, professors, professionals i investigadors troben el context ideal per a una formació d'alt nivell.

Instal·lacions

Bastida sobre l'antiga masia de can Miró, l'edifici de l'Escola de Postgrau i l'Escola de Doctorat fusiona tradició i modernitat de cara a poder oferir unes instal·lacions pensades específicament per a la formació de postgrau en el marc del campus UAB.

Amb aquesta intenció es va construir al costat de l'antiga masia un nou edifici annex, bo i integrant-los tots dos en un conjunt unificat dissenyat pel prestigiós arquitecte Eduard Bru. La solució: aixecar la nova estructura per sota del nivell de can Miró, adaptant-la a les irregularitats del terreny i donant com a resultat un sòcol de materials durs i grans dimensions. El traçat curvilini dóna al nou edifici una agilitat formal molt destacable, al temps que contrasta amb la simplicitat de línies de la masia i atrau l’atenció visual cap a aquesta.

L'edifici annex disposa d'un ampli aulari equipat amb la més moderna tecnologia. En concret, sis aules amb capacitat per a 24 persones, una sala de graus per a 70 persones, una sala de juntes per a 22 persones i diversos espais destinats a la gestió i l'administració. Totes les aules estan equipades amb connexions telemàtiques, a banda dels recursos docents habituals, i a més a més l'edifici ofereix connexió wireless en tot el recinte.

Tot plegat, prop de 3.000 m2 dedicats a l'atenció, gestió i docència dels màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i del doctorat de la UAB. Un espai plenament adaptat a les exigències del segle XXI.