Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Organització

El Marc Regulador del doctorat estableix les responsabilitats dels directors de les tesis, així com les responsabilitats dels doctorands i de la Comissió de l'Estudi de Doctorat.

S'estableix també l'obligatorietat de superar anualment el seguiment de la tesi doctoral, davant d'un tribunal format per tres membres.